30 januari 2013 / 

Opleving van wetenschap in moslim-landen?

Nieuws

In 2005 publiceerde de Amerikaanse Harvard University meer wetenschappelijke artikelen dan 17 Arabische landen samen. Maar er lijkt een ommekeer op komst.

 

Het Britse weekblad The Economist beschrijft de deplorabele staat van de wetenschap in de Islamitische wereld, maar ook de positieve veranderingen van de laatste jaren. Onder de 1,6 miljard moslims leven momenteel slechts twee Nobelprijswinnaars. Ter vergelijking: al 79 joden mochten in Stockholm deze prijs ophalen.

Sommigen stellen dat de Islam op zich de wetenschap hindert. Maar The Economist wijst erop dat het beleid van de overheid misschien nog wel zwaarder weegt. De meeste Islamitische landen besteden minder dan 1 procent van hun Bruto Binnenlands Product aan wetenschap, tegen 2,9 procent voor de VS en 4,4 procent voor Israel.

Bovendien kende de moslimwereld een wetenschappelijke bloeitijd, tussen de 8e en de 13e eeuw. Hun geschriften uit die tijd vormden een rijke voedingsbodem voor de latere wetenschappelijke revolutie in West-Europa.

 

Budget

Een aantal landen is de laatste jaren hun budget voor wetenschap flink aan het opschroeven, constateert The Economist. In 2009 opende de King Abdullah University of Science and Technology haar deuren in Saoedi-Arabië, met een budget van maar liefst 20 miljard dollar. Qatar willen het wetenschapsbudget verhogen van 0,8 naar 2,8 procent van het BBP.

Saoedi-Arabië stuurt overigens ook een groot aantal jongeren naar het buitenland om daar te studeren. Nederlandse universiteiten zien de Arabische wereld dan ook als een ‘groeimarkt’ voor het werven van studenten.

De toename in investeringen gaan gelijk op met een toename van de wetenschappelijke output, zowel kwantitatief als kwalitatief. Maar het zijn vooral praktische richtingen, zoals technologie, die populair zijn. Een situatie die overigens vergelijkbaar is met de vroege jaren van de wetenschap in de VS in de negentiende eeuw.

 

Stamcelonderzoek

Zijn er dan geen principiële problemen tussen wetenschap en Islam? The Economist meldt dat evolutie nog steeds een heikel punt is. De Koran zegt niets over de ouderdom van de aarde, maar Adam en Eva hadden volgens veel moslims geen ouders. Stamcelonderzoek is daarentegen geen probleem, aangezien de ziel volgens moslims pas ergens tussen de 40 en 120 dagen na de bevruchting in de foetus komt. 

Binnen de moslimwereld lopen inmiddels discussies over de relatie tussen geloof en wetenschap die in grote lijnen vergelijkbaar zijn met die in het christendom, zoals onlangs in Londen. De islam kent fundamentalisten en creationisten, maar ook mensen die vinden dat de Koran geen uitspraken doet over wetenschap.

Een bedreiging voor de wetenschap ligt volgens The Economist vooral in de vaak autoritaire regimes in veel islamitische landen. Beknotting van de vrijheid van burgers gaat niet goed samen met een bloei van wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Vooral de opkomst van de politieke islam, zoals momenteel in Egypte, is in dat verband slecht voor de wetenschap.