30 oktober 2023 / 

Ophef over ideeën van nieuwe voorzitter Amerikaans Huis van Afgevaardigden

Mike Johnson, de nieuwe voorzitter van Amerikaans Huis van Afgevaardigden, heeft in het verleden gewerkt voor het themapark Ark Encounter van jonge aarde creationist Ken Ham.

Johnson werd op 25 oktober verkozen, en is daarmee de ‘tweede reserve’ voor het presidentschap, na de vicepresident. Als voorzitter is hij nu een van de machtigste politici in de VS. De Huffington Post publiceerde kort na zijn verkiezing een artikel over de achtergrond en de ideeën van Johnson.

Oerslijm

Als jurist stond in 2015 de organisatie Answers in Genesis (AiG) bij in een conflict met de staat Kentucky. Daar wilde AiG, een christelijke organisatie die stelt dat geloof in een zesdaagse schepping fundamenteel is voor het christendom, een educatief park opzetten rondom een replica van de Ark van Noach. Volgens de staat kwam dit ‘Ark Encounter’ park niet in aanmerking voor belastingvoordelen, omdat het alleen christenen wilde aannemen. Johnson vocht dat besluit aan met een beroep op de vrijheid van religie en vrijheid van meningsuiting, met succes.

Zijn banden met AiG waren niet alleen professioneel, stelt de Huffington Post, hij trad ook op in podcasts van AiG en noemde Ham een ‘goede vriend’. In een lezing die Johnson in 2016 gaf in Louisiana stelde hij dat schietpartijen op scholen voortkwamen uit een gebrek aan godvrezendheid, die weer ontstond doordat kinderen op school hadden geleerd dat ze ‘zijn geëvolueerd uit oerslijm’.

Conferentie

Verder wijst de Huffington Post op banden van Ark Encounter met de beweging voor ‘Christelijk nationalisme’ in de VS. In oktober 2023 is er op het Ark Encounter park nog een conferentie gehouden door het ‘Laugh, Fight, Feast Network’, een organisatie die geworteld is in een sektarische geloofsgemeenschap uit Moscow, Idaho. De conferentie had als thema ‘The politics of six day creation’.

In een video die conferentie aankondigt wordt onder meer gezegd dat ‘Alles wat wij doen in onze huizen, in onze kerken en in het publieke domein is geworteld in hoe we Genesis hoofdstuk 1 begrijpen’. Joel Duff, een bioloog die regelmatig claims van onder meer AiG weerlegt via zijn blog ‘The Natural Historian’ heeft een video opgenomen waarin hij de organisatie achter de Laugh, Fight, Feast’ conferentie analyseert en de banden met AiG blootlegt.

De Huffington Post citeert de voorzitter van een Amerikaanse organisatie die zich inzet voor de scheiding tussen kerk en staat in de VS, die zegt dat de politieke agenda van Johnson ‘in lijn is met een schaduw-netwerk van christelijke nationalistische groepen in het land die zich inspannen om traditionele machtsverhoudingen overeind te houden en het conservatieve christendom propageert.’

Bron: Huffington Post