Home » Nieuws » Onderzoek gebedsgenezing zinvol

Onderzoek gebedsgenezing zinvol

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 24 februari 2017|1.4 min read|

Gebedsgenezing levert af en toe prettig ‘storende’ gegevens op, die ons helpen naar ziekte en genezing te kijken vanuit het perspectief van heil.

Dat is de conclusie van een opiniestuk in NRC waarin theologen Arnold Huijgen en Stefan Paas betogen dat onderzoek naar gebedsgenezing zinvol is. Zij reageren op een kritische column van Frits Abrahams in diezelfde krant, waarin hij ingaat op een voorgenomen VU-onderzoek naar gebedsgenezing. Doel van dit onderzoek is niet om te bewijzen dat wonderen bestaan, maar om ‘vast te stellen of iets volgens de huidige stand van de medische wetenschap onverklaarbaar of verklaarbaar is, en of genezing na een gebedssituatie opmerkelijk te noemen is.’

Huijgen en Paas stellen dat zij geen behoefte hebben aan een ‘god van de gaten’, maar dat genezing ‘een te belangrijk onderwerp is om aan artsen over te laten’. Daarbij wijzen zij er op dat genezing niet zomaar het repareren is van iets dat defect was. De mens is geen auto of vaatwasser. ‘Heling’ en ‘heil’ zijn in de Bijbel aan elkaar verbonden.

Alternatief

Genezing is soms bovendien ongrijpbaar. Tien jaar geleden genazen artsen patiënten nog van RSI (muisarm), nu hoor je nauwelijks nog iets over deze ziekte. Wat betekent dit voor de aard van de RSI klachten, destijds en voor de genezing? Genezing is soms vooral iets dat de patiënt ervaart.

Gebedsgenezing is zeker geen alternatief voor reguliere geneeskunde, aldus beide theologen, maar gebedsgenezing legt wel het soms gesloten wereldbeeld van de geneeskunde bloot, dat alleen empirisch toetsbare antwoorden accepteert. Daarom is kijken naar gebedsgenezing een manier om vanuit een ander perspectief te kijken naar ziekte en genezing.

Home » Nieuws » Onderzoek gebedsgenezing zinvol

Onderzoek gebedsgenezing zinvol

By Gepubliceerd Op: 24 februari 20171.4 min read

Gebedsgenezing levert af en toe prettig ‘storende’ gegevens op, die ons helpen naar ziekte en genezing te kijken vanuit het perspectief van heil.

Dat is de conclusie van een opiniestuk in NRC waarin theologen Arnold Huijgen en Stefan Paas betogen dat onderzoek naar gebedsgenezing zinvol is. Zij reageren op een kritische column van Frits Abrahams in diezelfde krant, waarin hij ingaat op een voorgenomen VU-onderzoek naar gebedsgenezing. Doel van dit onderzoek is niet om te bewijzen dat wonderen bestaan, maar om ‘vast te stellen of iets volgens de huidige stand van de medische wetenschap onverklaarbaar of verklaarbaar is, en of genezing na een gebedssituatie opmerkelijk te noemen is.’

Huijgen en Paas stellen dat zij geen behoefte hebben aan een ‘god van de gaten’, maar dat genezing ‘een te belangrijk onderwerp is om aan artsen over te laten’. Daarbij wijzen zij er op dat genezing niet zomaar het repareren is van iets dat defect was. De mens is geen auto of vaatwasser. ‘Heling’ en ‘heil’ zijn in de Bijbel aan elkaar verbonden.

Alternatief

Genezing is soms bovendien ongrijpbaar. Tien jaar geleden genazen artsen patiënten nog van RSI (muisarm), nu hoor je nauwelijks nog iets over deze ziekte. Wat betekent dit voor de aard van de RSI klachten, destijds en voor de genezing? Genezing is soms vooral iets dat de patiënt ervaart.

Gebedsgenezing is zeker geen alternatief voor reguliere geneeskunde, aldus beide theologen, maar gebedsgenezing legt wel het soms gesloten wereldbeeld van de geneeskunde bloot, dat alleen empirisch toetsbare antwoorden accepteert. Daarom is kijken naar gebedsgenezing een manier om vanuit een ander perspectief te kijken naar ziekte en genezing.