‘Ondernemers bidden vaker’

Nieuws

Amerikaanse ondernemers bidden vaker dan niet-ondernemers blijkt uit onderzoek van Baylor University. Wat ze bidden is nog niet onderzocht.

 

Onderzoekers van de christelijke universiteit lieten een enquête uitvoeren onder ruim 1700 Amerikanen. De enquête is onderdeel van een groter onderzoek naar de relatie tussen religie en ondernemerschap, gefinancierd door de National Science Foundation.

Ruim de helft van de ondernemers bad minstens iedere dag, een derde bad zelfs verschillende keren per dag. Niet-ondernemers kwamen niet verder dan gemiddeld drie keer per week bidden. Uit de antwoorden die de ondervraagde personen gaven bleek ook dat ondernemers God meer als een persoonlijker god ervaren, waarmee interactie mogelijk is.

Volgens socioloog Kevin Dougherty, een van de onderzoekers, is het in deze tijd waarin de wereld probeert op te krabbelen na een recessie van belang te weten hoe religie ondernemerschap beïnvloedt. Hij stelt ook dat ondernemers vaker deel uitmaken van een geloofsgemeenschap die ondernemerschap aanmoedigt. ‘Religie staat ondernemerschap niet in de weg.’

 

Energie

Bedrijfskundige Mitchell Neubert, die ook aan het onderzoek meewerkte, voegt er aan toe dat het interessant zou zijn wat de ondernemers bidden. Meer energie of wijsheid bij het nemen van zakelijke beslissingen, vermoedt hij. ‘Maar dat willen we nog uitzoeken.’

Beide onderzoekers denken dat kerken zich specifiek zouden kunnen richten op ondernemers. Kerken en ondernemers richten zich immers beiden op het bereiken van de lokale gemeenschap.

Ze willen ook nog onderzoeken hoe ondernemers de doelen van het zakenleven (winst maken) in overeenstemming brengen met de principes van hun geloof.

De resultaten van het onderzoek zijn onder de titel ‘A Religious Profile of American Entrepreneurs’ gepubliceerd in het tijdschrift Journal for the Scientific Study of Religion, volume 52, issue 2.

Bron: persbericht Baylor University