30 november 2022 / 

‘Niet-religieus’ blijkt veelzijdige groep

In het meest recente Britse bevolkingsonderzoek geeft 53 procent aan dat ze geen religie aanhangen. Maar achter die keuze gaat een grote diversiteit schuil.

De ‘nones’ worden ze genoemd, Britten die in de onderzoeken bij de vraag naar religie het vakje ‘none’ (geen) aankruisen. Maar wat betekent ‘geen religie’ hebben? Dat vroeg de Theos Think Tank zich af, een organisatie die zich richt op onderzoek naar de plek van religie in de samenleving.

Hogere macht

Zij richtten zich in een onderzoek speciaal op de ‘nones’, en legden deze mensen een eigen vragenlijst voor die in meer detail inging op de spiritualiteit van deze groep. 51 Procent van hen stelde niet in God te geloven. En 27 procent was het eens met ‘Ik weet niet of er een God is, en ik denk ook niet dat er een manier is om daar achter te komen. Nog eens 14 procent geloofde wel in een ‘hogere macht’.

De niet-religieuzen bleken ruwweg in drie groepen uiteen te vallen. De eerste is die van de ‘spirituele niet-religieuzen’. Van hen gelooft 80 procent in een of andere vorm van het bovennatuurlijke. Ze zijn wel spiritueel, maar niet religieus. Een kwart gelooft in een of andere vorm van een godheid, ruim een derde gelooft in een ‘hogere macht’ en 61 procent vindt dat mensen spirituele wezens zijn.

Pokkenvirus

De tweede groep is door Theos de ‘strijdende ongelovigen’ genoemd. De meesten van hen noemen zichzelf atheïst, 80 procent stelt dat ze in geen enkele god geloven. Ook zijn ze vijandig richting religie, ze vinden het net zo gevaarlijk als het pokkenvirus en een religieuze opvoeding stellen zij gelijk aan kindermishandeling. Ze keren zich ook actief tegen de rol van religie in de maatschappij.

De laatste groep zijn de ‘tolerante ongelovigen’. Ook zij zien zichzelf in overgrote meerderheid als atheïst, maar ze hebben niet echt iets tegen religie. Ze hebben een ‘leven en laten leven’ houding en hebben geen behoefte om hun atheïsme aan andere op te dringen.

Volgens de onderzoekers van Theos laat het onderzoek zien dat de niet-religieuze Britten een diverse groep vormen, en lang niet allemaal strikt ongelovige zijn. Een flink deel van hen is wel degelijk spiritueel. Het is daarom niet verstandig alle niet-religieuzen op één hoop te gooien.

Bron: Nieuwsbericht Faraday Institute
Rapport Theos Think Tank: The Nones, who are they and what do they believe?