Geschreven door Gerrit Glas / 

29 februari 2012 / 

Neurowetenschap en de vrije wil

In dit artikel bespreekt prof. Gerrit Glas twee spraakmakende neurowetenschappelijke onderzoeken betreffende de vrije wil: het onderzoek van Dan Wegner en het onderzoek van Benjamin Libet.

Dan Wegner beargumenteert op basis van zijn onderzoek dat de vrije wil een illusie is. Heel ons doen en laten wordt volgens hem gestuurd door hersenprocessen. Ook het gevoel dat we een wil hebben is een illusie die door onze hersenen zelf wordt voortgebracht. Benjamin Libets onderzoek suggereert dat de wil niet de bestuurder is van ons handelen.

Als deze stellingen juist zijn, zijn de resultaten van beide onderzoeken voor christenen (evenals voor vele anderen) zeer problematisch. Kwaliteiten van de mens die vanuit het christelijke levensperspectief essentieel zijn, zoals het vermogen tot verantwoording aan God en de naaste, het vermogen om lief te hebben en om gewetensvol om te gaan met de ander en de natuur, zouden dan namelijk geheel of gedeeltelijk denkbeeldig zijn.

Download PDF

Gerrit Glas

Gerrit Glas is psychiater en bijzonder hoogleraar aan de faculteit der wijsbegeerte van de Vrije Universiteit te Amsterdam; hij bekleedt daar de Dooyeweerd leerstoel.