2 januari 2012 / 

‘Nederige mensen zijn hulpvaardiger’

Uit onderzoek van Baylor University blijkt dat nederige mensen vaker hulp geven aan iemand in nood dan arrogante mensen. De bevindingen zijn verrassend, want tot nu toe werden nauwelijks verbanden gevonden tussen persoonlijkheidskenmerken en hulpvaardigheid.

Uit eerder onderzoek bleek juist dat het niet zozeer persoonlijkheidskenmerken zijn, maar tijdelijke of situationele omstandigheden, zoals tijdsdruk, het aantal omstanders of kortstondige gevoelens van empathie, die iemand al dan niet hulpvaardig maken. Terwijl al deze factoren inderdaad van invloed zijn op de vraag of mensen iemand in nood helpen, lijkt het onderzoek van Baylor University uit te wijzen dat nederige mensen, gemiddeld genomen, meer behulpzaam zijn dan mensen die egoïstisch of arrogant zijn.

Het onderzoek naar het verband tussen nederigheid en hulpvaardigheid werd verricht onder drie groepen studenten. Het werd deze week online gepubliceerd in The Journal of Positive Psychology. In een vervolgonderzoek willen de onderzoekers er achter komen of nederigheid kan worden aangeleerd, en of nederigheid ook gunstig is in een andere context, zoals de wetenschap, geneeskunde of leiderschap.

De studie werd gedaan door onderzoekers van The College of Arts & Sciences van Baylor University en werd gefinancierd door een subsidie van de John Templeton Foundation. Het onderzoek werd gepubliceerd als:  ‘Humble persons are more helpful than less humble persons: Evidence from three studies’, The Journal of Positive Psychology