Home » Dossier » Filosofie » Nationaal religiedebat ‘Is Godsgeloof redelijk?’

Nationaal religiedebat ‘Is Godsgeloof redelijk?’

By |Categorieën: Filosofie, Nieuws|Gepubliceerd Op: 29 januari 2014|2.4 min read|

Op 29 januari 2014 vindt in Felix Meritis in Amsterdam het Nationaal Religiedebat plaats n.a.v. het recent verschenen boek van Stefan Paas en Rik Peels, ‘God bewijzen’. De auteurs gaan o.l.v. Markha Valenta in debat met Maarten Boudry en met Herman Philipse.
Het debat is uitverkocht, maar wel te volgen via een live stream (website EO).

Geloven in God is een normale, redelijke optie voor normale, redelijke mensen. Tenminste, dat vinden filosoof Rik Peels en theoloog Stefan Paas. Samen schreven zij God bewijzen. Argumenten voor en tegen geloven. Het veelbesproken boek oogst naast kritiek opmerkelijk veel waardering en respect, zowel van gelovigen als atheïsten als agnosten.

Hoog tijd om de ontstane discussie op een hoger plan te tillen in een nationaal religiedebat tussen enkele hoofdrolspelers in het Nederlandse discours rond religie, godsgeloof en moraal. Het debat zal zich concentreren op twee cruciale vragen:
Is godsgeloof redelijk?

En: Is massaal ongeloof werkelijk funest voor de moraal in Nederland?

Aanvang: 20:00 uur
Toegang: € 9,00
Studenten, CJP, Stadpas, 65+: € 7,50

Stefan Paas (1969) is hoogleraar theologie aan de VU in Amsterdam en universitair docent aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij publiceerde onder andere op het gebied van politiek en cultuur. In januari 2012 noemde Elsevier hem een ‘denker die ertoe doet’.

Rik Peels (1983) promoveerde in de filosofie en is postdoc aan de VU in Amsterdam. Hij schrijft regelmatig opiniërende bijdragen in de landelijke pers. Peels is van opvatting dat je geen argumenten nodig hebt om redelijk in God te geloven, hoewel er wel degelijk zulke argumenten zijn.

Herman Philipse (1951) is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. In 1995 publiceerde Philipse het Atheïstisch manifest. In zijn recente God in the Age of Science? A Critique of Religious Reason (2012) zet Philipse uiteen waarom zijns inziens het atheïsme waarschijnlijker is dan het theïsme. Over God bewijzen zegt Philipse dat het hem niet zou verbazen als dit ‘on-Nederlands argumentatieve boek veel weerklank vindt bij mensen van allerlei gezindten en de maatschappelijke discussie over geloofszaken op een hoger plan tilt.’ Zijn loftuitingen zullen hem er natuurlijk niet van weerhouden een sterk pleidooi neer te zetten voor het atheïsme.

Maarten Boudry (1984) is wetenschapsfilosoof aan de UGent en medeauteur van De ongelovige Thomas heeft een punt (samen met Johan Braeckman). In 2011 verdedigde hij zijn doctoraat over pseudowetenschap. Bij The University of Chicago Press publiceerde hij een bundel getiteld The Philosophy of Pseudoscience. Reconsidering the Demarcation Problem, die hij samen met de filosoof en bioloog Massimo Pigliucci samenstelde. Boudry schreef verschillende kritische artikelen over religie, en verwerpt de these dat religie en wetenschap verzoenbaar zijn.

Moderator is Markha Valenta, assistant professor aan de Radboud Universiteit Nijmegen in ‘American Studies’ en ‘American International Relations’.

Kaartverkoop: http://www.felix.meritis.nl/nl/agenda/nationaal-religiedebat-is-godsgeloof-redelijk/

Het debat wordt georganiseerd door de Theologische Universiteit Kampen en Felix Meritis. Mediapartners bij het debat zijn Uitgeverij Balans, De Groene Amsterdammer, Evangelische Omroep, Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad. Meer informatie op website TU Kampen.

Home » Dossier » Filosofie » Nationaal religiedebat ‘Is Godsgeloof redelijk?’

Nationaal religiedebat ‘Is Godsgeloof redelijk?’

By Gepubliceerd Op: 29 januari 20142.4 min read

Op 29 januari 2014 vindt in Felix Meritis in Amsterdam het Nationaal Religiedebat plaats n.a.v. het recent verschenen boek van Stefan Paas en Rik Peels, ‘God bewijzen’. De auteurs gaan o.l.v. Markha Valenta in debat met Maarten Boudry en met Herman Philipse.
Het debat is uitverkocht, maar wel te volgen via een live stream (website EO).

Geloven in God is een normale, redelijke optie voor normale, redelijke mensen. Tenminste, dat vinden filosoof Rik Peels en theoloog Stefan Paas. Samen schreven zij God bewijzen. Argumenten voor en tegen geloven. Het veelbesproken boek oogst naast kritiek opmerkelijk veel waardering en respect, zowel van gelovigen als atheïsten als agnosten.

Hoog tijd om de ontstane discussie op een hoger plan te tillen in een nationaal religiedebat tussen enkele hoofdrolspelers in het Nederlandse discours rond religie, godsgeloof en moraal. Het debat zal zich concentreren op twee cruciale vragen:
Is godsgeloof redelijk?

En: Is massaal ongeloof werkelijk funest voor de moraal in Nederland?

Aanvang: 20:00 uur
Toegang: € 9,00
Studenten, CJP, Stadpas, 65+: € 7,50

Stefan Paas (1969) is hoogleraar theologie aan de VU in Amsterdam en universitair docent aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij publiceerde onder andere op het gebied van politiek en cultuur. In januari 2012 noemde Elsevier hem een ‘denker die ertoe doet’.

Rik Peels (1983) promoveerde in de filosofie en is postdoc aan de VU in Amsterdam. Hij schrijft regelmatig opiniërende bijdragen in de landelijke pers. Peels is van opvatting dat je geen argumenten nodig hebt om redelijk in God te geloven, hoewel er wel degelijk zulke argumenten zijn.

Herman Philipse (1951) is universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. In 1995 publiceerde Philipse het Atheïstisch manifest. In zijn recente God in the Age of Science? A Critique of Religious Reason (2012) zet Philipse uiteen waarom zijns inziens het atheïsme waarschijnlijker is dan het theïsme. Over God bewijzen zegt Philipse dat het hem niet zou verbazen als dit ‘on-Nederlands argumentatieve boek veel weerklank vindt bij mensen van allerlei gezindten en de maatschappelijke discussie over geloofszaken op een hoger plan tilt.’ Zijn loftuitingen zullen hem er natuurlijk niet van weerhouden een sterk pleidooi neer te zetten voor het atheïsme.

Maarten Boudry (1984) is wetenschapsfilosoof aan de UGent en medeauteur van De ongelovige Thomas heeft een punt (samen met Johan Braeckman). In 2011 verdedigde hij zijn doctoraat over pseudowetenschap. Bij The University of Chicago Press publiceerde hij een bundel getiteld The Philosophy of Pseudoscience. Reconsidering the Demarcation Problem, die hij samen met de filosoof en bioloog Massimo Pigliucci samenstelde. Boudry schreef verschillende kritische artikelen over religie, en verwerpt de these dat religie en wetenschap verzoenbaar zijn.

Moderator is Markha Valenta, assistant professor aan de Radboud Universiteit Nijmegen in ‘American Studies’ en ‘American International Relations’.

Kaartverkoop: http://www.felix.meritis.nl/nl/agenda/nationaal-religiedebat-is-godsgeloof-redelijk/

Het debat wordt georganiseerd door de Theologische Universiteit Kampen en Felix Meritis. Mediapartners bij het debat zijn Uitgeverij Balans, De Groene Amsterdammer, Evangelische Omroep, Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad. Meer informatie op website TU Kampen.