10 november 2011 / 

Nationaal Debat

10 november 2011: Nationaal debat ‘NO FAITH IN SCIENCE’ in Amsterdam

Onlangs presenteerde ForumC het onderzoeksrapport Levensbeschouwing & Wetenschap, een inventarisatie onder Nederlands hoogleraren. Uit het onderzoek blijkt dat 44% van de hoogleraren zich atheïst noemt. Een ander opmerkelijk resultaat is dat een meerderheid (64%) van de wetenschappers spanning of zelfs een conflict tussen theïsme en wetenschap ervaart. Is er geen geloof meer te vinden in de wetenschap? Leidt de wetenschap automatisch tot ongeloof? En hoe staat het met het geloof in de wetenschap? Hierover gaat het Nationaal Debat over geloof en wetenschap op donderdag 10 november in Amsterdam.

Tijdens het middagprogramma benaderen een Amerikaanse expert op dit gebied, dr. Elaine Ecklund, en twee Nederlandse experts, dr. Taede Smedes en prof. Frans van Lunteren de resultaten van het onderzoek vanuit een godsdienstfilosofische, historische en sociologische invalshoek.

’s Avonds gaan dr. Ard Louis, fysicus uit Oxford, en Prof. Herman Philipse met elkaar in debat over de stelling ‘There is no evidence for God’.

Program ‘No Faith in Science’

1st National Congress on Science & Religion, ForumC

Scientific Seminar

14.00h Welcome and introduction by Cors Visser, Managing Director of ForumC
14.15h Results research ‘Science & Religion, results of a questionnaire among Dutch Professors’ by dr. Martine van Veelen Program Director ForumC

14.30h ‘No faith in science from a historical perspective’ by prof. Frans van Lunteren (VU University, the Netherlands)
14.50h ‘No faith in science from a theological perspective’ by dr. Taede Smedes (Radboud University, the Netherlands)
15.10h Coffee break

15.30h ‘No faith in science from a sociological perspective’ by dr. Elaine Ecklund (Rice University, USA)
16.00h Round Table Discussion with Van Lunteren, Smedes and Ecklund, hosted by Cors Visser
17.00h Drinks

 

Public Debate

19.00h Entree
19.30h Welcome and introduction by Cors Visser (Managing Director of ForumC)
19.40h Results research ‘Science & Religion, results of a questionnaire among Dutch Professors’ by dr. Martine van Veelen (Program Director ForumC)
19.50h Results research ‘Science vs Religion, what scientist really think’ by dr. Elaine Ecklund (Rice University, USA)

20.05h ‘There is no evidence for God’ by prof. dr. Herman Philipse (Utrecht University, the Netherlands)
20.20h ‘There is no evidence for God’ by dr. Ard Louis (Oxford University, UK)
20.35h Debate between Philipse and Louis, hosted by drs. Ed Anker

21.25h Book presentation ‘Faith in Science, Professors about God, Science and their beliefs’ by dr. Martine van Veelen

21.40h Closing thoughts on ‘No faith in Science’ by dr. Elaine Ecklund

22.00h Drinks

Location: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam, The Netherlands
Language: English
Free admission

Graag aanmelden (niet verplicht):  Aanmelden/Register