Home » Nieuws » Millenniumgeneratie zet geloof niet tegenover wetenschap

Millenniumgeneratie zet geloof niet tegenover wetenschap

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 24 juli 2015|1.7 min read|

De Amerikaanse ‘Millenniumgeneratie’ staat open voor de wetenschap zonder dat dit de ruimte voor hun geloof inperkt.

Die conclusie trekt de auteur van een artikel op de website baptistnews.com. In tegenstelling tot de ‘babyboomers’ wil de generatie die geboren is in de jaren ’80 en ’90 niet meegaan in de ‘culture wars’, de combinatie van religie en politiek die kenmerkend is voor de VS.

Het artikel herleidt deze combinatie op het Scopes-proces, waarin een biologieleraar werd aangeklaagd voor het onderwijzen van de evolutietheorie, nu negentig jaar geleden. Volgens hoogleraar theologie Ken Keathley (aan de Southeastern Baptist Theological Seminary in Wake Forest) denkt de jongere generatie anders over de verhouding van geloof en wetenschap, mede onder invloed van belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen uit de laatste vijftien jaar.

Maar, aldus Keathley, in diezelfde periode is ook de onderbouwing van de redelijkheid van het geloof gegroeid. Volgens de theoloog erkent de Millenniumgeneratie het gezag van de Bijbel en de cruciale aspecten van de scheppingstheologie.

Praktisch

Een andere baptist, Hillary Glauser-Patton, biologiedocent aan de Southwest Baptist University, vertelt dat zij verschillende cursussen op het snijvlak van geloof en wetenschap geeft. Haar waarneming is dat de huidige generatie studenten deze thema’s vooral praktisch wil maken. Bovendien is de Millenniumgeneratie er aan gewend om een grote hoeveelheid informatie te verwerken: ‘Dan willen ze snel weten wat de hoofdpunten zijn en hoe het betrekking op hen heeft.’

Keathley hoopt dat meer christenen een bètastudie gaan volgen. Op die manier ‘wordt het koninkrijk van God in de wetenschap uitgebouwd’. Wetenschap beoefenen is volgens hem een manier om God te verheerlijken. Dat beaamt ook Glauser-Patton, die stelt dat wetenschap haar tot aanbidding van God brengt.

In het artikel komt ten slotte nog een ‘Millennial’ aan het woord. Jonathan Merrit, die schrijft over geloof en cultuur, stelt dat zijn generatie is opgegroeid in een postmoderne en post-christelijke tijd. Hij ziet niets in de vermenging van religie en politiek, die ook hij terugvoert op het Scopes proces. ‘De Millenniumgeneratie ziet, in tegenstelling tot hun ouders, geloof en wetenschap niet als tegengestelden.’

Illustratie: Creative Commons photo van Steve Rainwater

Home » Nieuws » Millenniumgeneratie zet geloof niet tegenover wetenschap

Millenniumgeneratie zet geloof niet tegenover wetenschap

By Gepubliceerd Op: 24 juli 20151.7 min read

De Amerikaanse ‘Millenniumgeneratie’ staat open voor de wetenschap zonder dat dit de ruimte voor hun geloof inperkt.

Die conclusie trekt de auteur van een artikel op de website baptistnews.com. In tegenstelling tot de ‘babyboomers’ wil de generatie die geboren is in de jaren ’80 en ’90 niet meegaan in de ‘culture wars’, de combinatie van religie en politiek die kenmerkend is voor de VS.

Het artikel herleidt deze combinatie op het Scopes-proces, waarin een biologieleraar werd aangeklaagd voor het onderwijzen van de evolutietheorie, nu negentig jaar geleden. Volgens hoogleraar theologie Ken Keathley (aan de Southeastern Baptist Theological Seminary in Wake Forest) denkt de jongere generatie anders over de verhouding van geloof en wetenschap, mede onder invloed van belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen uit de laatste vijftien jaar.

Maar, aldus Keathley, in diezelfde periode is ook de onderbouwing van de redelijkheid van het geloof gegroeid. Volgens de theoloog erkent de Millenniumgeneratie het gezag van de Bijbel en de cruciale aspecten van de scheppingstheologie.

Praktisch

Een andere baptist, Hillary Glauser-Patton, biologiedocent aan de Southwest Baptist University, vertelt dat zij verschillende cursussen op het snijvlak van geloof en wetenschap geeft. Haar waarneming is dat de huidige generatie studenten deze thema’s vooral praktisch wil maken. Bovendien is de Millenniumgeneratie er aan gewend om een grote hoeveelheid informatie te verwerken: ‘Dan willen ze snel weten wat de hoofdpunten zijn en hoe het betrekking op hen heeft.’

Keathley hoopt dat meer christenen een bètastudie gaan volgen. Op die manier ‘wordt het koninkrijk van God in de wetenschap uitgebouwd’. Wetenschap beoefenen is volgens hem een manier om God te verheerlijken. Dat beaamt ook Glauser-Patton, die stelt dat wetenschap haar tot aanbidding van God brengt.

In het artikel komt ten slotte nog een ‘Millennial’ aan het woord. Jonathan Merrit, die schrijft over geloof en cultuur, stelt dat zijn generatie is opgegroeid in een postmoderne en post-christelijke tijd. Hij ziet niets in de vermenging van religie en politiek, die ook hij terugvoert op het Scopes proces. ‘De Millenniumgeneratie ziet, in tegenstelling tot hun ouders, geloof en wetenschap niet als tegengestelden.’

Illustratie: Creative Commons photo van Steve Rainwater