21 april 2023 / 

Meerdere wegen naar de waarheid

Alleen door de ‘hoe’ en de ‘waarom’ vragen te combineren krijgen leerlingen en studenten kijk op de hele werkelijkheid. Geloof en wetenschap zijn daarom allebei nodig, betoogt scheikundige Heather Foucault-Camm.

Zij beschrijft op de website van de Templeton Foundation hoe zij eens leerlingen de kans gaf om haar vragen te stellen. Alles mocht, zolang het maar met wetenschap te maken had. Daarop vroeg een leerlinge haar ‘Wat geloof u meer – wetenschap of religie?’ Foucault-Camm erkent dat zij toen, ruim tien jaar geleden, met haar mond vol tanden stond. Als Roomskatholiek in het Canadese Ontario had zij les gekregen op een katholieke school, waar zowel wetenschap als geloof op het curriculum stonden. Maar ze had nooit geleerd die twee te integreren.

Onzekerheid

Ze begon te lezen over de relatie tussen geloof en wetenschap, omdat ze vond dat ze niet genoeg academische kennis had om dat te doen. Ze leerde zo onder meer dat ruim de helft van jonge Roomskatholieken dachten dat er een conflict was tussen geloof en wetenschap, en dat religie gaat over onzekerheid, terwijl wetenschap juist zekerheid oplevert.

In 2014 volgde Foucault-Camm een cursus bij het McGrath Institute van de Universiteit van Notre Dame, waarin vooraanstaande wetenschappers uit de natuurkunde, biologie, chemie en theologie bespraken op welke manier katholiek onderwijs zou kunnen uitleggen hoe leerlingen met al hun kennis kunnen leven als onderdeel van een geloofsgemeenschap.

Uitdagen

Dit programma werd uiteindelijk het ‘Science and Religion Initiative’, waaraan inmiddels docenten van ruim driehonderd scholen in de VS, Canada, het Caraïbisch gebied en Spanje hebben deelgenomen. Hierdoor zijn meer dan dertigduizend leerlingen bereikt. Bovendien heeft het deelnemende docenten geholpen om hun geloof en de wetenschap die ze onderwijzen te integreren. En dat is nodig, betoogt Foucault-Camm, want leerlingen willen net zo graag de ‘waarom’ vragen stellen als de ‘hoe’ vraag. Daarbij waarderen ze de combinatie van wetenschap en theologie.

Door op hoog niveau les te geven in geloof en wetenschap kunnen docenten hun leerlingen uitdagen om diep na te denken over de wereld, en hun plek daarin. Foucault-Camm stelt dat dit uiteindelijk ook is wat een docent moet doen. Zij is inmiddels programmadirecteur van het McGrath Institute.

Bron: Mutually Enriching Paths to Truth