13 april 2012 / 

Meer ruimte voor creationisme in onderwijs VS

Nieuws

De Amerikaanse Staat Tennessee heeft een nieuwe wet die ruimte biedt om op openbare scholen ‘de sterke en zwakke kanten’ van wetenschappelijke theorieën te doceren. Met name worden genoemd de evolutietheorie, theorieën over klimaatverandering en het klonen van mensen. Hiermee wordt het ook mogelijk om het creationisme als alternatief voor de evolutietheorie te doceren, vrezen critici.

In de wet staat dat deze is bedoeld om ‘scholieren te helpen om de sterke en zwakke kanten van bestaande wetenschappelijke theorieën te begrijpen, analyseren en te bekritiseren’. Critici van de wet stellen dat deze slechts is bedoeld om ruimte te bieden aan het doceren van het creationisme. Creationisten en Intelligent-Design-aanhangers presenteren de wet als een overwinning voor de academische vrijheid

In de Verenigde Staten bestaat een lange traditie van wetgeving en rechtszaken over het wel of niet doceren van de evolutietheorie. In de jaren twintig bestond er in Tennessee al een wet die verbood de evolutietheorie te doceren. In 1925 kwam het tot een rechtszaak tegen de docent John T. Scopes die dit toch had gedaan. Deze ‘Monkey Trial’werd een groot mediaspektakel en sindsdien zijn er vele rechtszaken geweest over het doceren van evolutie.

Het Amerikaanse hooggerechtshof sprak in 1987 uit dat het ongrondwettelijk is om het creationisme te doceren aan openbare scholen. Creationisme is namelijk, zo luidde de redenering, geen wetenschap, maar religie. En uit de Amerikaanse grondwet volgt dat openbare scholen zich in zaken van godsdienst neutraal moeten opstellen. Een vergelijkbare uitspraak werd in 2005 gedaan over de theorie van Intelligent Design. In de nieuwe wet wordt dan ook niet gerept over creationisme of Intelligent Design. In de staat Louisiana bestaat al een vergelijkbare wet als in Tennessee. Andere Amerikaanse staten werken aan nieuwe wetgeving.