Levensbeschouwing hoogleraren

Van alle hoogleraren in Nederland noemt 44% zich atheïst. Dat is een groot verschil met de Nederlandse bevolking, waarvan 14% atheïst is. Dit blijkt uit het onderzoek van ForumC naar de invloed van levensbeschouwing op wetenschap.

Opvallend is ook het verschil in het ‘ietsisme’ (er is meer tussen hemel en aarde): 36% van de doorsnee Nederlandse bevolking noemt zichzelf ietsist. Dit in tegenstelling tot de hoogleraren, waarvan maar 5% zich schaart onder deze levensbeschouwing. Het percentage theïsten (zij die geloven in het bestaan van een persoonlijk god) onder hoogleraren is 17%, in vergelijking met 24% van de bevolking. Dit terwijl 66% van de hoogleraren een theïstische opvoeding heeft gehad. In het onderzoek is gebruik gemaakt van een online enquête, die door 33% van alle hoogleraren in Nederland is ingevuld.

Driekwart van de hoogleraren vindt dat binnen de wetenschap weinig tot geen ruimte mag zijn voor theïstische (vooronder)stellingen. 20% van alle respondenten neemt een theïstische collega minder serieus. Hier merken de hoogleraren echter weinig van: slechts 2% voelt zich minder serieus genomen vanwege zijn of haar levensovertuiging. 64% van de hoogleraren ervaart spanning of zelfs een conflict tussen theïsme en wetenschap.

Gezien de hoge respons en de reacties die op de enquête volgden, blijkt dat het onderwerp onder hoogleraren leeft. Tijdens het nationale debat op 10 november zal met Elaine H. Ecklund (die eenzelfde onderzoek uitvoerde in de Verenigde Staten) worden doorgepraat over het vermeende conflict tussen geloof en wetenschap.