Home » Nieuws » Leeft het creationisme nog?

Leeft het creationisme nog?

By |Categorieën: Nieuws|Gepubliceerd Op: 13 oktober 2014|2.5 min read|
Nieuws

Creationisme lijkt een beperkte aanhang te hebben, zeker onder (christen)wetenschappers is het niet populair. Het Nederlands Dagblad vraagt zich af of het creationisme nog wel leeft.

 

Aanleiding is een recente discussie in het tijdschrift Soφie, een uitgaven van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Filosoof Jan Hoogland, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Twente, had in een eerdere bijdrage creationisten geadviseerd  te stoppen met klagen dat ze niet serieus worden genomen door de wetenschap: ‘Dat klopt, maar daar is slechts één remedie tegen: met baanbrekende resultaten komen.’

 

De kans daarop acht Hoogland overigens niet groot, aangezien creationisme volgens hem een ‘geloofskwestie’ is. Hij stelt dat veel christen-wetenschappers geloven in het Bijbelse scheppingsverhaal ‘Maar dat is iets anders dan de pretentie hebben om dat ook met wetenschappelijke middelen te kunnen onderbouwen.’

 

Prullenbak

In Soφie kwamen hierop twee reacties van creationisten, die wezen op grenzen aan wat de evolutietheorie kan verklaren. Kees-Jan van Dam van de stichting De Oude Wereld stelde opnieuw dat creationisten niet serieus genoemd worden en wees daarbij op de vergeefse poging van zijn organisatie op creationisme naast evolutie in het onderwijscurriculum te krijgen. In een derde reactie verwijst natuurkundige Hans Goedbloed het creationisme naar de prullenbak. Hij spreekt zijn zorg uit over de serieuze aandacht die het creationisme van Hoogland krijgt.

 

In het Nederlands Dagblad komen creationisten Tom Zoutewelle, Hans Degens en Jan van Meerten aan bod. Zoutewelle wijst er op dat de overeenkomst in DNA tussen mens en chimpansee kleiner is dan werd aangenomen. Bovendien is er volgens hem nog veel onduidelijk over de fossielen die de afstamming van de mens zouden beschrijven.

 

Degens stelt dat hij bij zijn aanstelling aan de Manchester Metropolitan University moest beloven zijn titel niet te gebruiken in creationistische publicaties. Inmiddels doet hij dat toch, maar hij noemt zijn aanstelling in Manchester daarbij niet. Ook Degens stelt dat via evolutie veel niet te verklaren is, zoals de oorsprong van het leven.

 

Resultaten

Jan van Meerten, redacteur van het creationistische populair-wetenschappelijke magazine WEET claimt dat er best resultaten worden geboekt in creationistisch onderzoek. Maar naast wetenschappelijke argumenten is het vooral de Bijbel die hem afhoudt van evolutie: ‘Ik ga uit van de Bijbel en dan kan ik niet geloven dat de mens in Oost-Afrika miljoenen jaren geleden is ontstaan.’

 

Bioloog en wetenschapsfilosoof Jitse van der Meer (Redeemer University, Ontario, Canada) zet in het Nederlands Dagblad vraagtekens bij de resultaten die de creationisten claimen. Volgens hem draaien ze christenen een rad voor de ogen ‘met allerlei technische gegevens die de mensen niet kunnen volgen, maar die wel aansluiten bij het eenvoudige geloof in een jonge aarde.’

 

Waar de partijen elkaar lijken te vinden is in een gemeenschappelijk standpunt tegen levensbeschouwelijke toepassingen van de evolutietheorie. Jan Hoogland had daar in Soφie al op gewezen. De claim dat evolutie geen ruimte laat voor een scheppende God vinden de deelnemers aan de discussie ‘onzinnig’.

Home » Nieuws » Leeft het creationisme nog?

Leeft het creationisme nog?

By Gepubliceerd Op: 13 oktober 20142.5 min read
Nieuws

Creationisme lijkt een beperkte aanhang te hebben, zeker onder (christen)wetenschappers is het niet populair. Het Nederlands Dagblad vraagt zich af of het creationisme nog wel leeft.

 

Aanleiding is een recente discussie in het tijdschrift Soφie, een uitgaven van de Stichting voor Christelijke Filosofie. Filosoof Jan Hoogland, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Twente, had in een eerdere bijdrage creationisten geadviseerd  te stoppen met klagen dat ze niet serieus worden genomen door de wetenschap: ‘Dat klopt, maar daar is slechts één remedie tegen: met baanbrekende resultaten komen.’

 

De kans daarop acht Hoogland overigens niet groot, aangezien creationisme volgens hem een ‘geloofskwestie’ is. Hij stelt dat veel christen-wetenschappers geloven in het Bijbelse scheppingsverhaal ‘Maar dat is iets anders dan de pretentie hebben om dat ook met wetenschappelijke middelen te kunnen onderbouwen.’

 

Prullenbak

In Soφie kwamen hierop twee reacties van creationisten, die wezen op grenzen aan wat de evolutietheorie kan verklaren. Kees-Jan van Dam van de stichting De Oude Wereld stelde opnieuw dat creationisten niet serieus genoemd worden en wees daarbij op de vergeefse poging van zijn organisatie op creationisme naast evolutie in het onderwijscurriculum te krijgen. In een derde reactie verwijst natuurkundige Hans Goedbloed het creationisme naar de prullenbak. Hij spreekt zijn zorg uit over de serieuze aandacht die het creationisme van Hoogland krijgt.

 

In het Nederlands Dagblad komen creationisten Tom Zoutewelle, Hans Degens en Jan van Meerten aan bod. Zoutewelle wijst er op dat de overeenkomst in DNA tussen mens en chimpansee kleiner is dan werd aangenomen. Bovendien is er volgens hem nog veel onduidelijk over de fossielen die de afstamming van de mens zouden beschrijven.

 

Degens stelt dat hij bij zijn aanstelling aan de Manchester Metropolitan University moest beloven zijn titel niet te gebruiken in creationistische publicaties. Inmiddels doet hij dat toch, maar hij noemt zijn aanstelling in Manchester daarbij niet. Ook Degens stelt dat via evolutie veel niet te verklaren is, zoals de oorsprong van het leven.

 

Resultaten

Jan van Meerten, redacteur van het creationistische populair-wetenschappelijke magazine WEET claimt dat er best resultaten worden geboekt in creationistisch onderzoek. Maar naast wetenschappelijke argumenten is het vooral de Bijbel die hem afhoudt van evolutie: ‘Ik ga uit van de Bijbel en dan kan ik niet geloven dat de mens in Oost-Afrika miljoenen jaren geleden is ontstaan.’

 

Bioloog en wetenschapsfilosoof Jitse van der Meer (Redeemer University, Ontario, Canada) zet in het Nederlands Dagblad vraagtekens bij de resultaten die de creationisten claimen. Volgens hem draaien ze christenen een rad voor de ogen ‘met allerlei technische gegevens die de mensen niet kunnen volgen, maar die wel aansluiten bij het eenvoudige geloof in een jonge aarde.’

 

Waar de partijen elkaar lijken te vinden is in een gemeenschappelijk standpunt tegen levensbeschouwelijke toepassingen van de evolutietheorie. Jan Hoogland had daar in Soφie al op gewezen. De claim dat evolutie geen ruimte laat voor een scheppende God vinden de deelnemers aan de discussie ‘onzinnig’.