Geschreven door Marnix Medema / 

16 november 2011 / 

Kunnen we nog geloven in de wetenschap?

Tijdens het Nationaal Debat ‘No Faith in Science’ stond de vraag afgelopen week centraal: is er geloof in de wetenschap? Natuurlijk is dit op twee manieren op te vatten: ‘Is er in de wetenschap plaats voor geloof?’ of ‘Geloven mensen wat de wetenschap hen vertelt?’

Door de schokkende ontdekkingen rond het werk van sociaal psycholoog Diederik Stapel heeft het ‘geloof’, of het vertrouwen, van veel mensen in de wetenschap een flinke deuk opgelopen. Het feit dat Stapel intelligente wetenschappers en editors van wetenschappelijke tijdschriften lange tijd voor de gek kon houden, laat zien dat wetenschap en religie zich niet tot elkaar verhouden als ‘gefundeerd op bewijs’ versus ‘gestoeld op geloof’, zoals bijvoorbeeld Richard Dawkins met weinig nuance verkondigt.

Als we geloof definiëren als ‘vertrouwen in de waarheid van iets’, hangt ook de wetenschap sterk van ‘geloof’ af. Immers: zelfs voor een wetenschapper die midden in zijn vakgebied staat is het ‘bewijs’ voor het leeuwendeel van de wetenschappelijke feiten alleen beschikbaar op grond van het vertrouwen in andere wetenschappers. En dan gaat het nog om dingen die in principe bewijsbaar zijn: het vertrouwen op de rationaliteit van ons eigen denken ligt bijvoorbeeld nog veel lastiger.

Zelfs voor iemand als ik die maar weinig van epistemologie (de tak van de filosofie die gaat over hoe we dingen weten) afweet, is het duidelijk dat op vrijwel al onze kennis wel iets af te dingen valt. Ik weet redelijk zeker dat ik ben, omdat ik denk (Descartes), maar zelfs dat is allerminst zeker.

Maar als we overal aan kunnen twijfelen, waarom zouden we dan überhaupt nog dingen geloven? Is het een pragmatische keuze, bij gebrek aan beter? In feite kunnen we natuurlijk als mens niet functioneren zonder dingen voor waar aan te nemen, zelfs al gaat ‘geloof’ als het goed is samen met ‘gezonde twijfel’.

Mensen gebruiken hun ratio, intuïtie en gevoel om waarheid te vinden. Zo ook wetenschappers, die een goedwerkend (maar zeker niet perfect) systeem hebben om deze kwaliteiten in te zetten om een bepaald deel van de werkelijkheid te onderzoeken. Voor elke wetenschapper is het volkomen natuurlijk om in zijn werk bepaalde dingen te geloven, zelfs zonder al het beschikbare bewijs gezien te hebben. Dat is immers ondoenlijk. Op grond van de aanwijzingen die hij tot zijn beschikking heeft, neemt hij bepaalde dingen aan totdat het tegendeel is bewezen. Wetenschappelijke theorieën worden gevestigd als ze lange tijd overeind blijven, terwijl ze door velen getest worden.

De dynamiek van religieus geloof verschilt van de snelle turnover van ideeën die men in de wetenschap vindt. Dit komt omdat het ‘vraagstuk’ (de grond van het bestaan) veel groter is. Maar toch zijn er sterke overeenkomsten: ook religieus geloof is een aanname op grond van een beperkte hoeveelheid aanwijzingen (rationeel, sociologisch, intuïtief, etc.), en moet zich in feite in het leven van een gelovige als ‘werkhypothese’ bewijzen. Net als een wetenschappelijke theorie wordt dit geloof sterker naarmate het in de praktijk blijkt te ‘werken’ en verschillende tests overleeft. Zo is voor mij het wetenschapper-zijn een uiterst interessant experiment voor mijn geloof in God, dat daarin tot nu toe stevig overeind blijft.

‘Stapelgate’ is een illustratie van het onmiskenbare feit dat wetenschap niet alleen zuivere rationaliteit is, net zoals religieus geloof niet alleen puur religieus gevoel is. Beiden worden bepaald door de menselijke natuur, waarin ratio, gevoel, intuïtie, en sociale factoren op complexe wijze met elkaar verweven zijn.

Diederik Stapel hield zichzelf en anderen voor de gek. Laten wij dit niet doen. Wat mij betreft betekent dat: laten we geloven in de wetenschap, ondanks alles.

Marnix Medema

Marnix Medema is hoolgeraar bio-informatica aan de Universiteit Wageningen.