19 augustus 2022 / 

Kun je de Bijbel én wetenschap serieus nemen?

Onlangs werd in de Facebook groep van deze website gesteld dat het onmogelijk is zowel de wetenschap als de Bijbel serieus te nemen. In dit verband is een recent artikel op de website over de onfeilbaarheid van de Bijbel interessant.

In dit stuk zet de BioLogos redactie uiteen wat dat begrip wel en niet betekent – maar ook hoe daar verschillend over gedacht wordt. Het kernbegrip in het artikel is ‘onfeilbaarheid’ (inerrancy). De Bijbel is essentieel voor het christendom, het boek is de manier waardoor God zich heeft geopenbaard aan mensen. Het heeft daarmee autoriteit als bron van kennis over het geloof.

Fouten

Christenen zijn het er over eens dat de Bijbel niet uit de hemel is komen vallen. God inspireerde menselijke auteurs, die schreven binnen de taal en cultuur van hun tijd. Maar wat in de Bijbel staat is waar. Eind negentiende eeuw werd dit beschreven als de ‘onfeilbaarheid’ (inerrancy) van de Bijbel door de Amerikaanse theologen A.A. Hodge en B.B. Warfield. Zij benadrukten daarbij de beperkingen van de menselijk auteurs.

Een eeuw later volgde het Chicago Statement on Biblical Inerrancy, opgesteld door evangelische leiders. Hierin werd erkend dat er verschillende genres en stijlen voorkomen in de Bijbel en dat het begrip van de schrijvers beperkt was; zij hadden immers geen kennis van de latere wetenschappelijke ontdekkingen. Veel gelovigen zien deze onfeilbaarheid dan ook als iets dat zich beperkt tot de geloofsleer. De Bijbel richt zich op spirituele vragen, niet op historische kwesties.

Boodschap

De beschrijving van de schepping en de zondvloed zijn in deze visie niet bedoeld om door te geven hoe die hebben plaatsgevonden, maar om een geestelijke boodschap door te geven. Die boodschap is zonder fouten, maar daarmee is niet gezegd dat de beschrijving in de moderne betekenis historische juist is. Iets kan waarheid overbrengen zijn zonder feitelijk juist te zijn. Dat is helder bij uitspraken van Jezus als ‘Ik ben de wijnstok’, of ‘Ik ben het brood des levens’. Daar staat tegenover dat de claim dat Jezus is opgestaan uit de dood volgens de meeste christenen wel bedoeld is als een historisch gegeven.

Veelkleurigheid

Het standpunt van BioLogos dat evolutie heeft plaatsgevonden is op deze manier niet in tegenspraak met de overtuiging dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is. Omdat ‘onfeilbaar’ door sommige christelijke groepen en organisaties wordt gezien als onfeilbaar in iedere zin, dus ook als bron voor historische informatie over de schepping, zijn er theologen en gelovigen die het woord liever niet gebruiken. Het artikel roept op om de veelkleurigheid waarmee de ‘onfeilbaarheid’ van de Bijbel wordt gezien niet uit het oog te verliezen. Iemand die de Bijbel onfeilbaar noemt hoeft geen jonge aarde creationist te zijn. En iemand die het begrip liever niet gebruikt is daarmee geen ongelovige.

Bron: Is Evolutionary Creation Compatible with Biblical Inerrancy?
Illustratie: Gutenberg Bijbel, de eerste gedrukte uitgave. Bron: Wikimedia