1 november 2015 / 

Komt er een tijd dat we alles kunnen verklaren?

Ruud Heesen is filosoof en scheikundige en te gast bij Andries Knevel (EO Radio). Hij vertelt over de raakvlakken tussen filosoof en scheikunde.

Hoewel scheikunde en filosofie in het eerste opzicht niet veel op elkaar lijken hebben ze toch veel raakvlakken. Beide vakken hebben te maken met het blootleggen en testen van vooronderstellingen.

Veel wetenschappers hebben een groot vooruitgangsgeloof: ‘Er komt een tijd dat we alles kunnen verklaren’. Het is volgens Ruud Heesen nog maar de vraag of deze bewering waar is. Het gaat er namelijk om met welke vooronderstellingen je naar deze wereld kijkt….

Beluister fragment