9 augustus 2021 / 

Klimaatactivisme als roeping

Evangelische christenen – vooral in de VS – hebben geen beste reputatie als het om natuurbehoud en klimaatactivisme gaat. Het Amerikaanse online magazine over milieubeheer Grist volgde een Amerikaanse evangelical die actief is bij de christelijke milieuorganisatie A Rocha.

In een stevige longread schrijft Grist over Matt Humphrey (31), evangelisch christen en milieuactivist. Die omschrijft zijn missie als volgt: ‘Ik claim niet dat het christelijk geloof het beste begrip geeft van het milieu, maar voor wie zich Christen noemt hoort betrokkenheid bij de schepping bij het discipelschap.’

Wantrouwen

Tegen de achtergrond van het verhaal van Humphrey beschrijft Grist hoe in de VS vooral evangelische christenen zich af zijn gaan zetten tegen wetenschap in het algemeen en klimaatwetenschap in het bijzonder. De confrontatie tussen geloof en evolutie aan het begin van de 20e eeuw speelt een rol bij het wantrouwen dat er bij veel christenen is jegens wetenschap. En dat wantrouwen is aan het eind van die eeuw uitgebuit door de Republikeinse partij, waardoor zorg voor het milieu een sterke politieke lading kreeg. Klimaatverandering was iets van de Democraat Al Gore en dus moesten Republikeinen zich daar tegen afzetten.

Maar Humphrey ziet een kentering: jonge evangelicals beginnen zich nu ook in te zetten voor het milieu. Er bestaat inmiddels zoiets als ‘ecotheologie’. En klimaatwetenschapper en christen Katharine Hayhoe is inmiddels een bekend figuur in christelijke kringen. Theologisch gezien gaat de strijd tussen gelovigen die de nadruk leggen op het ‘heerschappij voeren’ over de schepping (Genesis 1:26) en het beheren en bewaken van de natuur (Genesis 2:15). Een organisatie als A Rocha, opgericht door twee Britse evangelische christenen en ook in Nederland actief, kiest voor dat laatste.

Bidden

Naast de zorg voor de schepping ziet Humphrey nog een belangrijke reden om te strijden voor het milieu en tegen klimaatverandering: de gevolgen van vervuiling en opwarming van de aarde treffen vaak de zwakkeren in de samenleving. Overstromingen en hongersnoden raken vooral minder rijke landen. Voor Humphrey gaat het niet alleen om tegengaan van deze gevolgen van klimaatverandering. Het christendom leert hem ook om mensen lief te hebben, te bidden en te vergeven.

Naast zijn werk voor A Rocha is Humphrey, na een studie theologie, inmiddels ook voorganger van een gemeente in British Columbia. Maar hij blijft actief binnen de milieuorganisatie om de schepping te beheren en te bewaken.

Bron: Grist magazine, For some evangelical Christians, climate action is a God-given mandate

Meer informatie bij A Rocha Nederland.