13 september 2023 / 

Katholieke paleontoloog over geloof en wetenschap

Kate Bulinski is paleontoloog en christen. Zij schreef een gastblog op Sacred Space Astronomy van het Vaticaans observatorium over hoe zij die twee gescheiden houdt, maar soms laat overlappen.

Bulinski had lang de overtuiging dat ze haar geloof strikt gescheiden moest houden van haar werk als paleontoloog. Het geloof dat God de ultieme oorzaak is van bijvoorbeeld de oerknal, of schepper van de ziel is, hoort thuis in het rijk van de theologie en filosofie. Zij hield zich aan het idee van haar ‘vakbroeder’ Stephen J. Gould, die geloof en wetenschap omschreef als niet-overlappende magisteria.

Daar is een goede reden voor, aldus Bulinski. Vragen over geloof en wetenschap zijn doorgaans niet te beantwoorden via een wetenschappelijke test. En het is niet productief om God te plaatsen op plekken waar de wetenschap nog geen finale uitspraak over kan doen, want dan krijg je een God van de gaten.

Vleugels

Zij haalt met instemming Georges Lemaître aan, de natuurkundige en priester die de ‘vader van de Oerknaltheorie’ werd. Hij hield paus Pius XII er vanaf om die Oerknal gelijk te stellen aan de schepping door God. Volgens de overlevering legde Lemaître de paus uit waarom het wetenschappelijk bewijs voor een oerknal geen bewijs was voor de Bijbelse schepping. We kunnen dat wel geloven, maar niet op basis van de wetenschap.

De Rooms-katholieke leer biedt wel wegen om geloof en wetenschap bij elkaar te brengen, aldus Bulinski. Zij wijst op een uitspraak van paus Johannes Paulus II, die zei: ‘Geloof en wetenschap zijn als twee vleugels waarmee de menselijke geest opstijgt naar een overdenking van de waarheid.’ Het zijn twee vormen van weten, die samen een holistisch wereldbeeld vormen.

Seculiere plaatsen

Toch bleef ze wat aarzelend over de relatie tussen geloof en wetenschap. Maar afgelopen zomer woonde zij een conferentie bij van de Society of Catholic Scientist. Daar kon ze allerlei lezingen bijwonen over die relatie, ook vanuit haar eigen vakgebied. Zelf presenteerde zij een poster over ‘Science and Faith in the Undergraduate Classrooms’.

Bulinski stelt dat het soort lezingen dat zij op deze conferentie bijwoonde niet op een reguliere wetenschappelijke bijeenkomst zouden kunnen plaatsvinden. Maar het zijn wel thema’s die het waard zijn om te bespreken, is haar conclusie. Zij stelt ook vast dat er strikt seculiere plaatsen moeten zijn voor onderzoek naar de materiële werkelijkheid, maar dat ze heel blij is om deel uit te maken van een gemeenschap van gelovige wetenschappers.

Bron: Sacred Space Astronomy