10 september 2021 / 

Jubileum voor Amerikaanse dialoog over wetenschap, ethiek en religie

Het programma DoSER (Dialogue on Science, Ethics and Religion) van de Amerikaanse wetenschapsorganisatie AAAS bestaat 25 jaar. Dit werd gevierd met een symposium waarin de relaties tussen verschillende groepen in de maatschappij voorop stonden.

Het online symposium had als titel ‘Forward Together: Where Science, Ethics, and Religion Intersect in a Changing World’ (Samen vooruit: het snijvlak van wetenschap, ethiek en religie in een veranderende wereld) en is inmiddels in zijn geheel terug te kijken. De AAAS (American Association for the Advancement of Science) is onder meer de uitgever van het wetenschappelijke topblad Science. Deze organisatie stimuleert via het DoSER programma al een kwart eeuw de dialoog tussen wetenschap en religie.

Bruggen

Jennifer Wiseman, een christelijke sterrenkundige en de huidige directeur van DoSER, stelt dat wetenschap en technologie alle aspecten van onze levens beïnvloeden. Maar als wetenschappers hun resultaten effectief willen overbrengen naar de maatschappij, moeten ze zich realiseren dat voor een groot deel van de burgers religie een belangrijk onderdeel van hun leven is.

Het bouwen van bruggen is daarom belangrijk, vindt Wiseman. Wetenschappers en leden van geloofsgemeenschappen moeten elkaar beter leren kennen, vandaar het thema ‘Forward together’. Het gaat dan meer om werken aan relaties, dat is zelfs belangrijker dan de specifieke thema’s die besproken worden.

Klimaat

Maar die thema’s waren er wel op de conferentie. Zo was er aandacht voor klimaatverandering. Nalini Nadkarni bestudeerd als ecoloog bomen, maar ging ook op zoek naar de rol van bomen in verschillende religies. Met die kennis sprak zij al in veertig gebedshuizen over de belangrijke rol van bomen. Door aan te sluiten bij het belang van de natuur voor verschillende godsdiensten ontstond er een verbinding tussen geloof en wetenschap.

Een spreekster van de multi-religieuze organisatie voor klimaat GreenFaith stelt dat je om alles te veranderen ook iedereen nodig hebt. Juist door samen te werken kunnen wetenschap en geloof meer mensen activeren.

Vaccinatiecampagne

Biologisch antropoloog Pamela Payne Foster waarschuwde tegen arrogantie vanuit de wetenschap, vooral als het gaat om de gezondheidszorg. Zo richtte de Amerikaanse overheid bij het vaccineren tegen het coronavirus grote, efficiënte vaccinatiecentra in. Maar ze luisterden niet naar hoe de lokale gemeenschappen de vaccinatiecampagne zouden willen uitvoeren. Eerst overleggen met seculiere en religieuze leiders uit die gemeenschap was beter geweest.

Het DoSER programma gaat gewoon verder. Naast het bouwen van bruggen willen de deelnemers ook de vermeende botsing tussen geloof en wetenschap aan de kaak stellen. Het is aan wetenschappers (gelovige of seculier) en leden van geloofsgemeenschappen om elkaar op te zoeken om de dialoog gaande te houden.

Bron: DoSER Builds Relationships to Connect Scientific and Religious Communities

Meer informatie zoals artikelen en video’s op de ‘Resources website‘ van DoSER.