30 september 2011 / 

Jonge christen-wetenschappers VS worstelen met hun geloof

De manier waarop kerken omgaan met wetenschap is voor veel jonge Amerikaanse christenen een van de redenen de kerk vaarwel te zeggen. Jongeren die een natuurwetenschappelijke studie volgen hebben moeite hun geloof en hun werk in de wetenschap in evenwicht te houden.

 

Dat meldt de Amerikaanse Barna Group, die veel onderzoek doet naar kerken, geloof en geloofsbeleving. Zij voegden acht landelijke onderzoeken bij elkaar om een beeld te krijgen van de reden waarom jongeren tussen de 18 en 29 de kerk de rug toe keren.

Er was niet één dominerende reden, aldus de website van The Barna Group. Maar de zes meest voorkomende thema’s die opdoken uit gesprekken met jongeren, ouders en voorgangers bleken ongeveer tweederde van de kerkverlating te verklaren.

Een van de zes thema’s die jongeren de kerk deed verlaten was de manier waarop kerken zich uitlaten over wetenschap. Klachten van de jongeren waren dat ‘de kerk denkt alle antwoorden te hebben’, ‘de kerk heeft geen voeling voor de door wetenschap gedomineerde wereld waarin wij leven’ en ‘de kerk is anti-wetenschap’. Bijna een kwart van de jongeren verliet de kerk vanwege het schepping-evolutie debat.

Het onderzoek is afgelopen week gepubliceerd in boekvorm: You Lost Me: Why Young Christians are Leaving Church and Rethinking Church door David Kinnaman.