4 mei 2018 / 

Is de mens een machine?

Gaan robots de wereld overnemen? Over deze vraag ging het tijdens het Veritas-forum op 19 maart in Delft.

“Ik vrees dat kunstmatige intelligentie de mens compleet zal gaan vervangen” – Steven Hawking, WIRED december 2017.

“Gaan robots de wereld overnemen? Wanneer worden zelfrijdende auto’s op grote schaal gebruikt? Heeft een robot rechten? Er wordt gewerkt aan grote technologische veranderingen die veel impact op ons gaan hebben en at levert grote vragen op,” aldus de NOS op 25 april jl.

Hierover ging ook het Veritas-forum de hoogleraren Gerrit Glas en Catholijn Jonker op de TU Delft, 19 maart 2018. Bekijk hier de lezingen van beide sprekers en het forum.

Naast het forum werden een filmavond en studiekring georganiseerd rondom het onderwerp. Over de studiekring schrijft voorzitter Lauren Clement het volgende: Na het Veritas-forum in Delft over de vraag ‘Is de mens een machine?’ werd een reeks studieavonden georganiseerd rond het boek Homo Deus van Harari. In het boek schrijft Harari over hoe hij denkt dat de mens een god zal worden, bijvoorbeeld door nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie. Harari denkt dat de mens zal streven naar een eeuwig leven en naar eeuwig geluk. Daarnaast zal de mens goddelijke scheppende en vernietigende vermogens krijgen.

Dit roept natuurlijk een hoop vragen op. Is de mens een machine? Hoe moeten we met al die mogelijkheden omgaan? Voor geluk? Of voor iets anders? Over één punt was iedereen het eens: veel mensen doen maar wat. Een van de deelnemers verwoorde het treffend: ‘Het interessante is dat we in een maatschappij leven die semi-religieus is, maar dat we toch optimaal geluk nastreven.’ Dit kan volgens meerdere deelnemers problematisch worden als er chemische middelen ontwikkeld worden waardoor je jezelf optimaal genot geeft. Op deze manier kan pijn en lijden uit de weg gegaan worden. De slotconclusie? ‘Wijsheid krijg je door op je bek te gaan, door dingen te mislukken, door te lijden,’ en ‘Het gaat eigenlijk over de vraag: waar leef je voor?’