Introductie

Home » Materialen ForumC » Cursussen » CheckItOut » Introductie

Check it out! is kant-en-klaar cursusmateriaal voor kringleiders van jongerengroepen vanaf 15 jaar. Het biedt aansprekende handvatten om met jongeren in gesprek te gaan over de grote vragen die vanuit de wetenschap op hen afkomen. Elk hoofdstuk bevat zowel basis- als verdiepingsmateriaal en originele, interactieve werkvormen. De afwisselende onderdelen met overzichtelijke tijdsindeling helpen de kringleider om binnen de tijd een gevarieerde avond neer te zetten. Op deze website tref je extra informatie, filmpjes en interviews waarnaar in het cursusboek wordt verwezen.

Auteur René Fransen

René Fransen is bioloog. Hij werkte zeven jaar in het biomedisch onderzoek en is sinds 1996 wetenschapsjournalist bij de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast schrijft hij als freelance wetenschapsjournalist over allerlei onderwerpen, waaronder de relatie tussen geloof en wetenschap, voor o.a. het Nederlands Dagblad. Eerder publiceerde hij Gevormd uit sterrenstof over schepping en evolutie en voerde hij samen met Reinier Sonneveld de redactie over Het boek van de natuur, een bundel over de grootheid van God in de schepping.

Royal Jongbloed en ForumC

Check it out! kwam tot stand door Royal Jongbloed in nauwe samenwerking met ForumC. ForumC werkt aan de geloofwaardigheid van het christelijk geloof door in te gaan op grote vragen rond wetenschap en samenleving, met christenen en mensen met andere levensovertuigingen.