Interview Wubbo Ockels Deel 2

‘Ik vind het verkeerd dat mijn naam verbonden is aan bedrijven die kolencentrales bouwen’ aldus Wubbo Ockels. Interview met Wubbo Ockels, hoogleraar duurzame technologie aan de Technische Universiteit Delft. Een gesprek over levensbeschouwing en wetenschap. Interview door Martine van Veelen, coördinator geloof en wetenschap ForumC.

Ik heb een Wubbo Ockelsprijs van de stad Groningen gekregen. Dat is een mooie prijs, die direct na mijn ruimtevlucht is ingesteld en die technische vernieuwing wil stimuleren. Ik was zelf de eerste ontvanger. Enkele bedrijven, zoals de Gasunie en Energy Valley, sponsoren die prijs. Toen Energy Valley begon was dat bedrijf voor mij een voorbeeld van het streven naar duurzaamheid. Ze hebben ook nog een project van mij op het gebied van vliegerenergie gesponsord. Het leek dus allemaal prachtig en op een gegeven moment zijn zij ook in het bestuur van die Wubbo Ockelsprijs gekomen.

Maar nu blijkt dat Energy Valley een belangrijke rol heeft gespeeld in de totstandkoming van die vieze kolencentrales die in Delfzijl worden gebouwd. Daarmee kom ik voor een dilemma te staan. Ik weet dat die prijs voor een aantal scholen erg belangrijk is. Jonge mensen zetten zich ervoor in en kunnen daar geld mee winnen en worden dus helemaal enthousiast. Maar aan de andere kant vind ik het verkeerd dat mijn naam verbonden is aan bedrijven die dergelijke centrales bouwen. Het heeft te maken met ethiek omdat ik eigenlijk vind dat Energy Valley zich misdraagt. Ik vind het verkeerd om dan opportunistisch te zeggen dat het me niet stoort en dat ik hun geld gewoon nodig heb voor die prijs. Ik heb inmiddels stappen ondernomen. Ik heb bijvoorbeeld tegen Energy Valley gezegd dat ik liever een andere sponsor voorstel, die ik al geregeld heb. Want dan is voor het publiek duidelijk dat ik het niet met Energy Valley eens ben.

Beluister ook