Interview Vincent Icke deel 3

‘Ik heb zelf geen enkele overtuiging. Er is helemaal niets wat vaststaat. De allereerste stelling van Multatuli in zijn boek Ideeën is: ‘Niets is helemaal zeker en zelfs dat niet.’ En dat onderschrijf ik helemaal.’ aldus Vincent Icke. Interview met Professor Vincent Icke, hoogleraar theoretische astrofysica aan de universiteit van Leiden. Een gesprek over levensbeschouwing en wetenschap. Interview door Martine van Veelen, coördinator geloof & wetenschap ForumC

Ik zie mijn eigen levenshouding als een experiment: laten we maar eens kijken of het werkt. Werkt het, dan is het goed; werkt het niet, dan moet je het anders doen. Dat geldt voor iedere vorm van maatschappelijke vernieuwing. Neem ook kleine stapjes, iets wat ik ontleen aan de geschiedenis van de natuurwetenschap. Dus kom niet met zo’n heilsboodschap die in één klap alle onrechtvaardigheid, alle discriminatie, alle honger en ellende op deze planeet zou afschaffen. Dat gaat niet. Dat werkt niet.

Een eenvoudig voorbeeld: wat zou je kunnen doen om mensen gezonder te maken? Handen wassen! Als je kijkt hoe de geschiedenis van de menselijke gezondheid geweest is, dan komt dat voor tachtig procent neer op heel simpele maatregelen. Niet op ingewikkelde medische onderzoekingen, nee, gewoon niet meer op straat plassen en poepen. Dat doe je op een daarvoor bedoelde gelegenheid en daarna was je gewoon je handen. Zorg voor een bepaalde mate van reinheid. Het is een minimale handeling, je handen wassen, dat kan toch iedereen? Dergelijke kleine stapjes kunnen dikwijls tot zeer grote maatschappelijke voordelen leiden.

Als proefondervindelijk zou blijken dat het gebruik van de menselijke rede tot ellende leidt, dan is mijn conclusie dat je dat dan maar niet moet doen. Maar uit de geschiedenis blijkt dat het net andersom is. Hoe meer we de rede gebruiken en hoe minder we gebruikmaken van vastliggende overtuigingen, hoe beter het gaat.

Beluister ook