Interview Herman van Praag Deel 2

‘Ik heb geen Joodse achtergrond, maar een Joodse voorgrond’ aldus Herman van Praag. Interview met Professor Herman van Praag, emeritus hoogleraar psychiatrie aan de universiteit van Maastricht. Een gesprek over levensbeschouwing en wetenschap. Interview door Martine van Veelen, Coordinator Geloof & Wetenschap ForumC.

Ik houd van mijn spirituele achtergrond. Ik heb geen joodse achtergrond, ik heb een joodse vóórgrond. Dat is voor mij in velerlei opzichten een heel belangrijk onderdeel van mijn bestaan. Ik houd van het sociale aspect, van het nationale aspect – Israël – en van het religieuze. Ik houd van de levensbeschouwing besloten in het Judaïsme. Ik houd van de synagoge. Die plek roept een gevoel van herkenning op, van een gemeenschappelijke historie.

Het volk Israël is verspreid geweest over de hele wereld. Het is tweeduizend jaar lang gediscrimineerd en vervolgd, maar het heeft volgehouden; principe – het geloof – gesteld boven opportunisme: verlaten van het geloof. Dat heeft tot op deze dag zijn stempel gedrukt op dat volk. Ik vind de heroprichting van Israël, de renaissance, een godswonder. Dat het volk zich tweeduizend jaar heeft weten te handhaven, ondanks al de narigheid, en dat land weer nieuw leven heeft ingeblazen, vind ik geweldig! Ook historisch gezien vind ik dat een wonder. En daar ben ik trots op.

Beluister ook