Interview Gerard Nienhuis Deel 2

‘Geloof en kunst liggen voor mij dicht bij elkaar, veel meer dan geloof en wetenschap’ aldus Gerard Nienhuis.

Interview met Professor Gerard Nienhuis, hoogleraar natuurkunde aan de universiteit van Leiden. Een gesprek over levensbeschouwing en wetenschap. Interview door Martine van Veelen, coördinator geloof & wetenschap ForumC.

Wij hebben in de loop van de eeuwen ontdekt dat de natuur zich laat beschrijven, dat we dingen zeker kunnen weten. Met betrekking tot de geschiedenis van het heelal, het verleden, is dat natuurlijk wat minder direct waarneembaar. Die geschiedenis kunnen we niet in experimenten herhalen. Het is een interpretatie van wat we nu waarnemen. Maar ook daar bereiken we een hoge mate van betrouwbaarheid, van objectiviteit. Over de ouderdom van de aarde, bijvoorbeeld. Als je denkt dat de Bijbel leert dat de aarde jong is, zoals velen vroeger dachten, en als uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dat niet klopt, dan kun je dat als een conflict ervaren. Maar je kunt ook vaststellen dat we het kennelijk anders moeten zien. De zintuiglijk waarneembare werkelijkheid kunnen we meten. De natuurwetten, die ons geschonken zijn en die we met grote betrouwbaarheid kunnen vaststellen, laten ons duidelijk zien hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Nou, dan blijkt dus dat het heelal groter is dan we dachten en dat de aarde ouder is dan we dachten. Prachtig! Dat is dus geen conflict waar ik onder lijd.

Overigens hanteer ik wel een restrictie: het gaat om de zintuiglijk waarneembare wereld, waaraan we waarnemingen en metingen kunnen doen. De natuurwetenschap zoekt naar de verklaring voor die verschijnselen door ze te beschrijven en te ordenen in termen van wetmatigheden. Soms leidt dat inderdaad tot een verklaring. Het succes daarvan is voor mij overtuigend. Het werkt! Ik zou niet op het idee komen om dat als een conflict te zien, omdat dat tekort zou doen aan de natuur als schepping.

Beluister ook