Geschreven door Ard Tamminga / 

31 augustus 2011 / 

Intelligent Design: wetenschap of pseudowetenschap?

Enkele jaren geleden was er veel media-aandacht voor de uit Amerika afkomstige beweging van Intelligent Design (ID). Deze beweging bestaat uit een groep wetenschappers die beweert dat evolutie het ontstaan van leven en complexe levensvormen niet volledig kan verklaren en dat intelligent ontwerp daarvoor een nuttige aanvulling biedt.

Hoewel er heel wat debatten zijn georganiseerd tussen voor- en tegenstanders van de Intelligent Design theorie, zijn er weinig argumenten aangevoerd waarom de theorie wel of niet wetenschappelijk zou zijn. Ard Tamminga gaat in dit artikel met behulp van wetenschapsfilosofische criteria na of de Intelligent Design theorie een wetenschappelijke theorie genoemd kan worden en of de theorie een volwaardig alternatief is voor de evolutietheorie. Tot slot gaat hij kort in op de vraag welke consequenties dit heeft voor de verhouding tussen geloof en wetenschap.

Ard_Tamminga_Intelligent_Design_wetenschap_of_pseudowetenschap (pdf)

Ard Tamminga

Ard Tamminga studeerde biologie en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en was medeorganisator van een serie colleges reformatorische wijsbegeerte aan diezelfde universiteit.