14 juli 2023 / 

India doet evolutie in de ban

Bij een herziening van het onderwijscurriculum in India is evolutie gesneuveld. Onterecht, claimen twee wetenschappers van het National Centre for Biological Sciences.

Via een opiniestuk dat verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Science noemen de twee auteurs de beslissing om fundamentele principes van evolutie niet meer diepgaand te onderwijzen een ‘onrecht’. Evolutie was een van de thema’s die in april van dit jaar uit de lesstof verdwenen, officieel om de studiedruk te verminderen, net als het periodiek systeem van de elementen.

Intelligent Design

Maar de vakken die werden verwijderd, waaronder ook bepaalde onderdelen van de geschiedenislessen, gingen in tegen de ideologie van de huidigen hindoe-nationalistische regering. De auteurs van het opiniestuk wijzen erop hoe India van een land met een slecht opgeleide bevolking is uitgegroeid tot de vijfde economie ter wereld, en veel vooraanstaande wetenschappers heeft voortgebracht. Bovendien, zo stellen zij, werd evolutie eerder nooit gezien als een probleem voor het hindoeïsme.

De laatste jaren is dat echter veranderd, mede door de agenda van de hindoepartij, die een nationalistische versie van deze religie uitdraagt. Daarbij proberen ze aan te tonen dat alle belangrijke wetenschappelijke principes te herleiden zijn op oude Indiase bronnen. Daarnaast is er invloed geweest van de Intelligent Design beweging.

Fundamenteel onderzoek

Volgens de auteurs is onderwijs in evolutie niet alleen van belang om een goed inzicht in wetenschap te krijgen, maar is het ook van groot belang in de strijd tegen onder meer infectieziekten en kanker, en is het belangrijk om biodiversiteit te beschermen.

Evolutie is overigens niet helemaal verdwenen, maar komt pas aan bod in de laatste twee schoolklassen (11 en 12), en alleen voor leerlingen die het vak biologie hebben gekozen. De auteurs hekelen ook het beleid van de overheid om zich vooral te richten op toegepast onderzoek. Juist fundamenteel onderzoek legt de basis voor nieuwe ontdekkingen. De druk die de afgelopen tijd is uitgeoefend om de aanpassingen in het lesprogramma terug te draaien lijkt overigens enig succes te hebben. Dat zou volgens de auteurs niet alleen goed zijn voor India, maar ook voor andere landen die op religieus-nationalistische gronden het onderwijs aanpassen.

Bron: Science, 29 juni 2023
Beeld: Rohit Singh, Wikimedia Commons.