Een kritische blik op natuurlijke theologie

Een kritische blik op natuurlijke theologie
30 mei
2018

De Britse theoloog N.T. Wright legt in een kort essay op de website Science + Belief uit waarom het niet mogelijk is de eigenschappen van God zomaar af te leiden uit de natuur.

Dit soort ‘natuurlijke theologie’ was zeker de eerste helft van de negentiende eeuw populair. Het zou een manier zijn om zonder bijzondere openbaring toch af te leiden wie God precies is, door observatie van de schepping. Maar achter dat idee zit een verkeerd begrip van zowel openbaring als observatie achter, betoogt Wright.

Subjectieve religie

De Bijbel is bijvoorbeeld niet een ‘kale’ openbaring, een recht-toe-recht-aan lijst van hoe het allemaal zit. ‘Dat is een rationalistische parodie’, aldus Wright. Maar ook onze observaties vinden niet plaats in een soort neutraal vacuüm. We zijn als waarnemers ook betrokken bij wat we waarnemen. Je kunt geen harde tweedeling making in ‘objectieve wetenschap’ en ‘subjectieve religie’.

De weg vooruit is volgens Wright een ‘Trinitaire kijk’, waarbij hij uit de drie-eenheid Jezus centraal stelt. Een historische Jezus, maar dat roept ook weer vragen op. Want het historische beeld is altijd beperkt. Dat kan bedreigend zijn: laat historisch onderzoek wel voldoende van ons beeld van Jezus overeind staan om het christelijk geloof nog te kunnen vasthouden?

Blinde kracht

Wright denkt van wel en hij verwijst naar Psalm 8. Daarin vertelt de schrijver hoe groots de schepping is, de zon, de maan, de sterren – maar de vraag die dan volgt is niet ‘dus wie is God nu?’ maar wie is de mens, wat is die eigenlijk waard?

Als conclusie stelt Wright dat wie wil weten wat de betekenis van de schepping is moet kijken naar de mensen. En wie wil weten wat het betekent om mens te zijn, moet kijken naar Jezus. De schepping is geen mechanistische, rationele gebeurtenis, geen kaal feit of het gevolg van een blinde kracht, maar een teken van de wijze en creatieve liefde van Jezus.

Het korte essay is een bewerking van een bijdrage van N.T. Wright aan het boek Christ and the Created Order, Perspectives from Theology, Philosophy, and Science, Zondervan Academic.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst

Laatste reacties

 • Waarom in de bijbel teksten schrappen? Omdat het boek als geloofsleer wordt aangeboden en dus wat erin staat voor waarheid dient aangenomen... 15-10-2018 20:46
 • En bovendien schreef ik nog dat het bij jou niet om zo een wazig godsbeeld gaat. Maar goed, iets positief zeggen over jouw visie is dat dan... 15-10-2018 20:28
 • Hallo Benedict,

  hoe vaak heb jij het wereldbeeld van een bewuste, intelligente, creatieve, doelgerichte kosmos hier al niet geponeerd? Ik... 15-10-2018 20:25
 • Benedict Broere zei Naar deze reactie >>>
  "Where did Islam come from? The story of how it came to be established across a vast empire stretching from the Atlantic to the frontiers of... 15-10-2018 20:15
 • Benedict Broere zei Naar deze reactie >>>
  Ah, daar heb je stroman Lieven. Lieven bedenkt weer eens een stroman. Hoe werkt de stroman? Je pakt op wat iemand zegt, je buigt het bij, je... 15-10-2018 19:24
 • Benedict Broere zei Naar deze reactie >>>
  Lieven 15-10-2018 17:39  -- Met de Bijbel gaat het om een tekst die aan de basis ligt van de Westerse beschaving. Waarom zou je daarin... 15-10-2018 19:17