Radix over zuiverheid in geloof en wetenschap

Radix over zuiverheid in geloof en wetenschap
20 dec
2016

In de nieuwste uitgave van Radix bespreken academici de metafoor ‘zuiverheid’. Zo stelt cultuurtheoloog Frank Bosman dat ‘het sekspessimisme diep in de kerk zit ingebakken’.

Het themanummer van Radix, dat vandaag verschijnt, heeft als titel ‘Schaduwen van Zuiverheid’. “Zuiver is een krachtig metafoor”, stelt hoofdredacteur Albert Joosse. Het themanummer brengt het ambivalente van zuiverheid naar de oppervlakte, door te laten zien hoe het concept in de filosofie, religie, maatschappij, ethiek en kunst fungeert.

 

Zuivering in filosofie en religie

Religiewetenschapper Mirjam Kosten gebruikt zuiverheid als theoretisch instrument om na te denken over de plaats van religie in het publieke domein. Ze concludeert dat een frame van ‘orde’ en ‘vuil’ verklaart waarom uitingen van orthodoxe religie, zoals een boerka, als probleem wordt ervaren. Het onzuivere is volgens velen in strijd met de ideale orde.    

 

Kuisheid in het christendom

In de bijdrage van Frank Bosman staat de omgang met zuiverheid centraal. Hij bespreekt de preoccupatie van kerken – met name die van katholieke snit  - met celibaat seksualiteit. Volgens Bosman waren nieuwtestamentische christenen niet zo bezig met seksualiteit vanwege de verwachting van de wederkomst. Tegenwoordig zijn christelijke gemeenschappen zo ongeveer de enige plek in onze maatschappij waar aandacht is voor de duistere kanten van seksualiteit.

 

Onzuivere motieven en vlees

Hoogleraar humanistisch wijsbegeerte Cor van Weele pleit voor waardering van onzuivere morele motieven. Geïnspireerd door Adam Smith stelt zij dat “de verwachting van zuivere motivatie leidt tot teleurstelling en cynisme”. Historicus Herman Paul vraagt zich af of zuivere wetenschap een naïef ideaal is. Volgens hem is de roep om bezinning op de motieven waarmee wetenschappers wetenschap beoefenen vandaag de dag noodzakelijker dan ooit.

 

Over tijdschrift Radix


Radix is een multidisciplinair, wetenschappelijk kwartaaltijdschrift dat een platform biedt voor artikelen op de kruispunten van geloof, wetenschap en samenleving. Radix beoogt hiermee vanuit christelijk perspectief een bijdrage te leveren aan het gesprek tussen academici die op zoek zijn naar kritische reflectie en intellectuele vorming rond deze thematiek.

Radix omslag schaduwen van zekerheid

Radix jaargang 42, nummer 4, 2016
Titel: Schaduwen van Zuiverheid
Prijs: €13,50 (inclusief verzendkosten)

Hier verkrijgbaar

Reacties mogelijk gemaakt door CComment

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst

Laatste reacties

 • Egbert,
  Blind toeval bestaat in de quantummechanica, en Einstein had het daarover toen hij zei: „Die Quantenmechanik ist sehr... 21-05-2019 18:11
 • Dag Gilbert,

  het lijkt me dat ik het eens met je eens ben op een puntje dat je hier aanbrengt. Je stelt ook ernstig in vraag of religie een... 21-05-2019 17:14
 • Ronald V. zei Naar deze reactie >>>
  ... dan religieus ... ? 

  RV 21-05-2019 17:12
 • @Peter: [Kennelijk is het empirische feit dat de werkelijkheid zich leent voor onderzoek niet genoeg.]

  Zeker wel maar dan met onder voorbehoud (volgens Einstein) dat niet alles slechts maar op blind toeval berust. 
  Ik zou hem... 21-05-2019 16:57
 • Gilbert Knuyt zei Naar deze reactie >>>
  Religie een belangrijke basis voor wetenschap ?  Dat lijkt me toch een eigenaardige bewering, zeker als ik denk aan exacte... 21-05-2019 15:24
 • L.eo Dullaart zei Naar deze reactie >>>
  Klopt het dat U in2014 een artikel in t v.theologie heeft geschreven Paulus als antifilosoof.? Graag had ik die tekst voor een inleiding.... 21-05-2019 14:15