Weinig uitgesproken creationisten in Engeland

Beeld van Charles Darwin in Christ's College, Cambridge.
26 sept
2014
Nieuws

Een recent onderzoek laat zien dat nog geen 7 procent van de Britse bevolking menselijke evolutie afwijst, veel minder dan de 22 procent die uit een BBC-onderzoek in 2006 kwam.

 

Amy Unsworth, research associate van het Faraday Institute, universiteit van Cambridge, vermoedt dat het verschil in uitkomst te maken heeft met de vraagstelling. In het onderzoek van het BBC-programma Horizon werden mensen gevraagd te kiezen tussen de opties ‘evolutionist of ‘creationist’. ‘Het is maar de vraag of die termen reëel zijn’, zei Unsworth afgelopen weekend bij de presentatie van haar resultaten op een congres in Cambridge.

 

Unsworth begon haar onderzoek door diepte-interviews uit te voeren met 100 Christenen en Moslims. Daarnaast liet zij een enquête uitvoeren bij een representatieve steekproef van ruim 2100 Britten. De vragen in de enquête waren deels gebaseerd op de interviews. Mensen moesten op een vijf-punts schaal (van zeer oneens tot zeer eens) aangeven hoe zij over een serie stellingen dachten.

 

Van alle ondervraagden meende 3 procent dat er ‘zeer zeker’ helemaal geen evolutie van planten of dieren heeft plaatsgevonden, 6,8 procent denkt dat mensen niet door evolutie zijn ontstaan en 4 procent stelt dat de aarde maximaal zo’n tienduizend jaar oud is.

 

Conflict

Onder mensen die minstens een keer per maand een religieuze bijeenkomst bezochten lagen die cijfers anders: 14,3 procent wijst alle evolutie af, 28,6 procent wijst menselijke evolutie af en 10,2 procent denkt dat de aarde maximaal tienduizend jaar oud is.

 

Opvallend is het antwoord op de vraag of geloof en wetenschap met elkaar in conflict zijn. Van de mensen die vonden dat dit ‘zeer zeker’ het geval is, was 83 procent niet religieus. Van de groep die vond dat er ‘zeer zeker’ geen conflict was bleek 66 procent te geloven in God. Dat wijst er volgens Unsworth op dat vooral ongelovigen een conflict zien tussen geloof en wetenschap.

 

Verder testte zij de bekendheid en de betrouwbaarheid van vier bekende media-persoonlijkheden: Sir David Attenborough (maker van natuurdocumentaires), natuurkundigen Stephen Hawking en Brian Cox en de bioloog Richard Dawkins. Alle vier hebben op televisie evolutie verdedigd en zijn uitgesproken atheïsten.

 

Betrouwbaar

Dawkins bleek het minst bekend bij het grote publiek (ruim 40 procent had nooit van hem gehoord). Terwijl de eerste drie door religieuze mensen als zeer betrouwbaar werden gezien, bleken van de gelovigen die wél van Dawkins hadden gehoord iets meer dan een kwart hem betrouwbaar te vinden, een veel lager getal dan voor de andere drie. Er was onder de gelovigen een duidelijke correlatie tussen de mate van betrouwbaarheid die ze iemand toedichtten en diens houding ten opzichte van religie.

 

Unsworth concludeert dat er geen bewijs is voor een toename van het creationisme, iets dat de laatste tijd wel werd gesuggereerd. Ook stelt zij dat enquêtes die een te beperkte keuze voorleggen (zoals die tussen ‘evolutionist’ of ‘creationist’) mensen dwingen om een extreem standpunt in te nemen. ‘Dit soort vragen creëert dan ook creationisten’, aldus Unsworth.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst

Laatste reacties

 • Egbert,
  Blind toeval bestaat in de quantummechanica, en Einstein had het daarover toen hij zei: „Die Quantenmechanik ist sehr... 21-05-2019 18:11
 • Dag Gilbert,

  het lijkt me dat ik het eens met je eens ben op een puntje dat je hier aanbrengt. Je stelt ook ernstig in vraag of religie een... 21-05-2019 17:14
 • Ronald V. zei Naar deze reactie >>>
  ... dan religieus ... ? 

  RV 21-05-2019 17:12
 • @Peter: [Kennelijk is het empirische feit dat de werkelijkheid zich leent voor onderzoek niet genoeg.]

  Zeker wel maar dan met onder voorbehoud (volgens Einstein) dat niet alles slechts maar op blind toeval berust. 
  Ik zou hem... 21-05-2019 16:57
 • Gilbert Knuyt zei Naar deze reactie >>>
  Religie een belangrijke basis voor wetenschap ?  Dat lijkt me toch een eigenaardige bewering, zeker als ik denk aan exacte... 21-05-2019 15:24
 • L.eo Dullaart zei Naar deze reactie >>>
  Klopt het dat U in2014 een artikel in t v.theologie heeft geschreven Paulus als antifilosoof.? Graag had ik die tekst voor een inleiding.... 21-05-2019 14:15