Forse kritiek op proefschrift over evolutie en Bijbel

Forse kritiek op proefschrift over evolutie en Bijbel
09 dec
2011
Nieuws

Op 8 december 2011 promoveerde Hittjo Kruyswijk aan de Universiteit Leiden op de historische studie ‘Baas in eigen boek. Evolutietheorie en Schriftgezag bij de Gereformeerde Kerken in Nederland (1881-1981)’. In verschillende recensies werd aandacht gegeven aan het proefschrift, maar ook forse kritiek geleverd. 'Vanuit historisch oogpunt kenmerkt het boek zich door opvallende lacunes en blunders'.

In het proefschrift laat Kruyswijk zien hoe in het kerkverband van de Gereformeerde Kerken in Nederland, met name sinds de jaren zestig, grote veranderingen plaatsgrepen in het denken over de Bijbel, het ‘Schriftgezag’. Kruyswijk verdedigt de stelling dat deze veranderingen werden geïnitieerd door de gereformeerde ‘natuuronderzoekers’, die als eerste de evolutietheorie accepteerden.

In een recensie in het Reformatorisch Dagblad wordt de nadruk gelegd op het feit dat de theologen vervolgens 'voorop gingen’ in de 'grote omslag' die plaatsvond in de kerken. Nadat natuurwetenschappers als Jan Lever vanaf de jaren vijftig hadden geprobeerd de evolutietheorie ingang te doen vinden bij de gereformeerden, waren het de theologen die de resultaten van de natuurwetenschap integreerden in hun denkbeelden. De kerk volgde op haar beurt de nieuwe theologische inzichten. De gevolgen bleven niet uit, aldus de Kruyswijk: 'Er ontstond een pluriformiteit van opvattingen binnen veel ruimere grenzen dan in de gereformeerde theologie tevoren gebruikelijk was geweest.'

In het Nederlands Dagblad verscheen een zeer kritische recensie. 'Vanuit historisch oogpunt kenmerkt het boek zich door opvallende lacunes en blunders', oordeelt de recensent. Kruyswijk wordt onder meer werd verweten zijn belangrijkste stelling niet voldoende te hebben onderbouwd.  Hij zou te weinig bronnen in zijn onderzoek hebben betrokken, onvoldoende kennis hebben van de onderzochte groepering en geen echte verklaringen geven voor diverse ontwikkelingen, waaronder de steeds conservatievere koers van de gereformeerde leiding in de jaren na ca. 1916. Ook weergave van de aanloop naar het bekende synoderapport God met ons (1980), waarin de nieuwe visie op het Schriftgezag werd verwoord, is onvolledig of onjuist. 'Dat belemmert het zicht op de vraag wat nu precies de reden is geweest dat de visie op het Schriftgezag veranderde,' aldus de recensent. Wel wijst hij op het grote belang van de thematiek: ‘Het aantrekkelijke van deze studie zit in het onderwerp.’

Hittjo Kruyswijk was bijna 25 jaar cardioloog en begon na zijn pensionering aan een studie geschiedenis. Kruyswijk hield op 23 september 2011 al een lezing over dit onderwerp op het ForumC-congres Waar komen we vandaan? Anderhalve eeuw evolutiedebat in protestants-christelijk Nederland.

Zie voor een verslag van dat congres: Evolutiecongres van ForumC in het nieuws

Reacties mogelijk gemaakt door CComment

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst

Laatste reacties

 • Wim de Rooij, Eindhoven zei Naar deze reactie >>>
  Hallo Edward Apcar.

  Mee eens. Het geloof in een leven na de dood en in een eeuwige straf als je het niet met gelovigen eens bent, dat je... 12-12-2019 10:42
 • Ronald, Egbert, zouden we de discussie kunnen stoppen? Het heeft helemaal niets te maken met het onderwerp hier over Goodenough. Probeer... 12-12-2019 09:07
 • Ronald V. zei Naar deze reactie >>>
  Egbert, 

  je liegt weer en wel weer heel erg. Jij begon mij te bedreigen en te belasteren. En jij steelt andermans identiteit. Drie... 12-12-2019 08:29
 • @Carla, als je continu door RV wordt beledigd, eerst als sociopaat (was daarbij ook niet de enige), de posters hier als zwakzinnig worden... 12-12-2019 00:05
 • Edward Apcar zei Naar deze reactie >>>
  @ André,
  In je bericht aan Jac stel je: “Als we vrijheid gekregen hebben om morele goede handelingen te verrichten dan ook om fouten  te... 11-12-2019 23:20
 • Edward Apcar zei Naar deze reactie >>>
  @ Andre 10-12-2019 01:13

  Positief-atheïsme.nl ken ik. Daar ben ik ook actief geweest. Vele discussies gevoerd met gelovigen, sommigen... 11-12-2019 23:03