Schepping en evolutie (27)

Artikel Adam of aap? Schepping of evolutie? De keuze lijkt onontkoombaar. De mens is ofwel de schepping van God, naar zijn beeld, ofwel het proces…
Schepping en evolutie: sluiten zij elkaar uit, of juist niet? Een bespreking van de verhouding tussen schepping en evolutie door hoogleraar genetica R.J. Berry.
In de discussie over schepping en evolutie die onder christenen gevoerd wordt, is een van de vragen de exegese van de eerste hoofdstukken van Genesis.…

Betrouwbare schepping

Wetenschap is mensenwerk. De bijbel is Gods Woord. De eerste uitspraak is een open deur. De tweede is gebruikelijk in de traditie van het christelijke…
Hoewel niet onomstreden, wint de zogenaamde ‘kaderopvatting’ van Genesis 1 de laatste decennia aan populariteit in orthodox-protestantse kring ten koste van een ‘letterlijke’ uitleg. Maar…
Waar komt het leven op aarde vandaan? En hoe is het hier gekomen? Geeft de wetenschap op deze vragen afdoende antwoord, of speelt het geloof…
"Voor veel gelovigen en ongelovigen spreekt één ding vanzelf: het is voor een orthodox, bijbelgetrouw christen onmogelijk om in evolutie te geloven, in welke vorm dan ook. ‘Nieuwe atheïsten’ zoals Richard Dawkins en creationisten zoals…

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst