Cors Visser

Cors Visser (1976) is directeur van ForumC. Hij promoveerde in 2013. Zijn promotieonderzoek ging over de houding van evangelicals (orthodox protestanten) ten opzichte van de civil society. Centraal staat de vraag ‘doet het geloof van mensen ertoe hoe ze in de samenleving staan'. Cors studeerde in Wageningen en Utrecht en combineerde daar planologie en bestuurskunde.

Half augustus publiceerde een aantal wetenschappers een artikel waaruit zou blijken dat er een negatief verband is tussen geloof en intelligentie. Dit roept meteen enkele vragen op. Klopt deze conclusie wel en zo ja, wat zegt dat over de relatie geloof – intelligentie?

Opmerkelijk dat een bericht met vrij weinig nieuwswaarde op veel plekken werd opgepikt: het geloof in God neemt af. Die boodschap is al zo vaak verkondigd dat je er bijna immuun voor wordt. Overigens wat hoopvol is, is dat er in de berichtgeving sprake was van enige nuance. De schreeuwende koppen dat geloof helemaal verdwijnt, lijken op hun retour. Het gaat om gemiddeld een lichte afname en er zijn ook landen waar het Godsgeloof toeneemt, gelukkig.

 

Onlangs verscheen een opmerkelijk bericht op nu.nl. Volgens Amerikaanse natuurkundigen zou religie in Nederland uitsterven. De reden: steeds minder mensen hebben een religieuze overtuiging dus levert het aanhangen van een religie op termijn weinig sociale voordelen op. Uiteindelijk zal het aanhangen van religie daarom voor niemand aantrekkelijk zijn.

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst