Pieter Gorissen

Drs. Pieter Gorissen (1975) heeft theologie gestudeerd aan de aan de Theologische Universiteit Kampen (Broederweg) en regionale geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij publiceerde enkele artikelen over de interpretatie van Genesis 1-4 in het tijdschrift Ellips en was betrokken bij Stichting Truth or Dare, die cursussen en een congres op het gebied van geloof en wetenschap organiseerde.
Pieter is planoloog op een bureau voor ruimtelijke ordening en milieu en werkt aan een proefschrift over theologische perspectieven op secularisatie.

Het verwijt dat aanhangers van een letterlijke lezing van Genesis 1 vaak aan voorstanders van andere verklaringsmodellen maken, is dat deze groep zich ten onrechte conformeert aan moderne (wetenschappelijke) inzichten.

 

Hoewel niet onomstreden, wint de zogenaamde ‘kaderopvatting’ van Genesis 1 de laatste decennia aan populariteit in orthodox-protestantse kring ten koste van een ‘letterlijke’ uitleg. Maar hoeveel ruimte is er om Genesis 1 op te vatten als kadervertelling en tegelijkertijd vast te houden aan een orthodoxe visie op het gezag van de Bijbel? Welke kritiek is er geleverd op deze uitleg? Waarom zijn steeds meer theologen deze mening toegedaan?

 

Richard Dawkins beschouwt Charles Darwin als zijn belangrijkste broeder in het ongeloof: ‘Darwin made it possible to be an intellectually fulfilled atheist.’ Dawkins staat in een traditie die teruggaat op de pleidooien van Thomas Huxley in Darwins eigen dagen.

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst