Kees-Jan Schilt

Kees-Jan Schilt (1978) studeerde natuurkunde, wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsfilosofie aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 2007 cum laude afstudeerde op een onderzoek naar het ontstaan van het jonge-aarde creationisme. Sinds 2013 is hij als promovendus verbonden aan de Universiteit van Sussex, waar hij onderzoek verricht naar de manuscripten die Isaac Newton heeft nagelaten. Daarnaast werkt hij als editor voor het Newton Project.

Zijn verdere interessegebieden zijn het moderne en historische geloof en wetenschap-debat, epistemologie en de grondslagen van de moderne fysica.

Hij blogt op Corpus Newtonicum en tweet via @KeesJanSchilt.

Londen, 1660. Een groep gentlemen komt bij elkaar en richt een vereniging op die de geschiedenis zal ingaan als de eerste wetenschappelijke sociëteit: de Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, kortweg de Royal Society. Niet lang daarna treffen we ook elders in Europa dergelijke verenigingen aan, bijvoorbeeld de Académie des Sciences in Parijs en in Berlijn de Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften. Stuk voor stuk brengen ze mensen bijeen die als doel hebben de geheimen van de natuur te ontrafelen en met elkaar de nieuwe natuurfilosofische theorieën te bediscussiëren.

In de afgelopen maanden is er in Groot-Brittannië hevig gediscussieerd over een nieuwe medische techniek: drie-ouder-IVF. Hierbij wordt een deel van het mitochondriale DNA van de moeder vervangen door DNA van een andere vrouw, om zo de kans op een gezond kind te vergroten. De techniek is bedoeld om vrouwen die een ernstige erfelijke aandoening met zich meedragen, een aandoening die onverhoopt wordt overgedragen aan het kind, toch in staat te stellen een gezond kind te krijgen.

Variaties op een thema – zo zou je veel geloof-wetenschapdebatten kunnen omschrijven. Het is niet verassend dat een recente creationistische publicatie onomwonden stelt dat evolutie en christen-zijn niet kunnen samengaan.

Recentelijk werd op deze site een aantal vertaalde Faraday-papers (1, John Polkinghorne; en 2, Denis Alexander) en een artikel van Tim Keller geplaatst over de verhouding tussen geloof/religie en natuurwetenschap.

 

Toen ik een jaar geleden werd gevraagd om een eerste bijdrage voor dit forum te leveren, heb ik lange tijd geaarzeld. En in de weken voor het verschijnen van deze column heb ik serieus overwogen om te bedanken. Ik merk dat ik weinig plezier beleef aan de debatten zoals deze hier en op Facebook worden gevoerd. Keer op keer vraag ik me af: waarom toch zo? Hieronder zal ik proberen om mijn aarzelingen onder woorden te brengen. Wellicht dat het ten bate is van een aantal lezers, wellicht niet. Dat is aan u.

 

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst