Filosofie (44)

In zijn dialoog De Sofist behandelt Plato het probleem van negatie en tracht hij negaties zodanig te interpreteren dat de klassieke leerstellingen van Parmenides over…

Religieus geloof debunked

Rond 1990 is er een nieuw wetenschapsgebied ontstaan dat de jaren daarna een grote bloei heeft doorgemaakt: cognitive science of religion (CSR). In dit vakgebied…

Waarom bestaat God?

In een dansclub in Amsterdam zag ik ooit iemand die zich op de dansvloer ineens omdraaide en tegen een vrouw waarmee hij aan het begin…

Niet-feitelijke waarheden

Wat is waarheid? Er zijn weinig wijsgerige vragen die vaker zijn gesteld dan deze. In wat volgt ga ik er niet rechtstreeks op in. In…
Onlangs verscheen een nieuw boek van Emanuel Rutten, getiteld 'Het Retorische Weten'.
Deel 3: Metafysica anno heden In deel 1 van deze serie zagen we het ontstaan van de metafysica bij Aristoteles als de wetenschap die zich…
In een recente bijdrage op Patheos lezen we over twee computerwetenschappers die het ‘wiskundig bewijs’ voor het bestaan van God van de logicus Kurt Gödel…
Deel 1: Ontstaan en crisis In wat voor werkelijkheid leven wij? Is de mens vrij en wat betekent dat? Bestaat God of niet? Wat is…

Het Longiniaans sublieme

De sublieme ervaring is een verbijsterende grens- of contrastervaring waarin we voor heel even door de oppervlakte van de dagelijkse orde heen breken. In de…

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst