Alexander van Biezen

Alexander van Biezen (1963) behaalde een master of arts in de wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Brussel in 1986 (magna cum laude) en een bachelor of arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven in 2014 (cum laude). Hij is geïnteresseerd in het filosofisch naturalisme en de dialoog tussen geloof en wetenschap.

‘Hoe zou het universum er volgens jou kunnen uitzien als dit niet door God was geschapen?’ We leggen de vraag voor aan een religieus theïst. Zijn verrassende antwoord levert een zeer interessant denkspoor op.

Zou er iets voor de oerknal kunnen zijn? Is dit een zinvolle vraag? De legendarische Britse wetenschapper Roger Penrose denkt van wel. Volgens hem is ons universum slechts een eon in een oneindige cyclus, zoals een trap van M. C. Escher. Een buitengewone visie die doet denken aan de hindoeïstische filosofie van de Rig Veda over een eeuwig veranderlijk heelal.

In juli 2015 bracht Stephen Hawking, één van de briljantste fysici van onze tijd, enige tijd door aan de KU Leuven in België met de Belgische fysicus Thomas Hertog, met wie hij nauw samenwerkt op het domein van de kosmologie. Kathleen Cools, een bekende Belgische journaliste, heeft Hawking tijdens zijn bezoek gevolgd en kon hem twee uur interviewen.Het filosofisch naturalisme – in de betekenis van het uitsluiten van het bovennatuurlijke als een bron van kennis – is in opmars. De visie dat de werkelijkheid natuurlijk is en niets bovennatuurlijks bevat, blijkt overheersend te zijn in de wereld van de wetenschap, waarbij 'natuurlijk' iets te maken heeft met wat de wetenschap ons vertelt dat er is. Is er in een wereld zonder het bovennatuurlijke nog ergens een plek over voor religie?

Wat is werkelijkheid? Over die vraag buigt Roger Penrose zich in zijn boek The Road to Reality (de weg naar de werkelijkheid) uit 2004. Kan Penrose’s wiskundige visie op de werkelijkheid een nieuw licht werpen op de discussie over geloof en wetenschap?

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst