Theo Boer, Gerrit De Kruijf en Frans Vosman

Theo Boer is bijzonder hoogleraar op de Lindeboom Leerstoel Ethiek van de Zorg aan de Theologische Universiteit in Kampen. Hij publiceert over de relatie tussen christelijk geloof en toegepaste ethiek, met name op het terrein van actieve levensbeëindiging.

Gerrit de Kruijf is overleden in 2013. Hij was hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Amsterdam. Hij publiceerde over christelijke ethiek, democratie en participatie in de politiek.

Frans Vosman is hoogleraar fundamentele politieke ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek.

Maatschappelijk onbehagen en populisme tieren welig. De Brexit, de verkiezing van Trump en de aanhoudende populariteit van Wilders zijn daarvan signalen. Een dieptepeiling ontbreekt. In dit artikel geven drie theologen, Frank Vosman, Theo Boer en de in 2013 overleden Gerrit de Kruif, niet alleen zo'n peiling, ook schetsen ze een uitweg uit het populistisch moeras.

Drie mogelijke achtergronden van populisme zijn 1) het verlangen naar gemeenschap, 2) het verlangen naar (volks)eenheid en 3) het verlangen naar erkenning. Aan elk van deze drie achtergronden
zal op een of andere wijze aandacht moeten worden gegeven, of men nu in de uitingsvormen meegaat of ze bestrijdt. Daarbij zoeken de auteurs naar een alternatief voor het populisme zoals dat nu breed in de Nederlandse politiek opgeld doet. Dit alternatief gaat, juist door aandacht te vragen voor de genoemde achtergronden, verder dan de politiek-correcte verwerping van het populisme of kritiekloze acceptatie.

"Je kunt alleen maar hopen dat waarheidsbelijders ontdekken dat vredestichten tot hun waarheid behoort".

Dit artikel is eerder verschenen als hoofdstuk in het boek "Op rancuneuze gronden, onbehagen en populisme in de Lage landen" onder redactie van Rien Rouw, Johan Roeland en Pieter Vos (2013).

 

 

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst