In 2003 ontstond een nieuwe breuklijn in de dialoog tussen geloof en wetenschap. Drie kosmologen, Borde, Guth en Vilenkin, publiceerden een stelling die het debat over het begin van het heelal en het bestaan van God weer hoog heeft doen opflakkeren.

Nieuws

Is de Bijbel foutloos? Volgens evangelisch theoloog Peter Enns zijn dogma’s over onfeilbaarheid onhoudbaar.

 

Enige tijd terug publiceerde ik hier een opinie-artikel “Answers In Genesis: geloof, gebaseerd op wetenschap”. Het ging over het geloof van creationisten, dat, zo betoogde ik, gedeeltelijk gebaseerd is op wetenschap. Maar ik constateer dat Taede Smedes met recente bijdragen onder de titel ‘Aanzet voor een theologie van evolutie’, waarvan op deze site in een nieuwsbericht melding werd gemaakt, iets vergelijkbaars doet.

Aanzet voor een theologie van evolutie

Godsdienstfilosoof en theoloog Taede Smedes heeft op zijn website een eerste aanzet gegeven tot een theologie van evolutie.

 

Recentelijk werd op deze site een aantal vertaalde Faraday-papers (1, John Polkinghorne; en 2, Denis Alexander) en een artikel van Tim Keller geplaatst over de verhouding tussen geloof/religie en natuurwetenschap.

 

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst