Vertel, verhelder en verwonder

24 september 2014: Het scheppingsverhaal is te mooi om niet te vertellen. En de vragen die rond de schepping leven zijn te belangrijk om te laten liggen. Maar hoe voer je in de gemeente het gesprek over God de schepper en evolutie? En waarom is het belangrijk om hierover binnen de gemeente te praten?

 

Ons DNA vertelt het verhaal van onze biologische oorsprong door de evolutie van zoogdieren. Maar geeft dit een complete verklaring voor de oorsprong van onze persoonlijkheid?

Enige tijd terug publiceerde ik hier een opinie-artikel “Answers In Genesis: geloof, gebaseerd op wetenschap”. Het ging over het geloof van creationisten, dat, zo betoogde ik, gedeeltelijk gebaseerd is op wetenschap. Maar ik constateer dat Taede Smedes met recente bijdragen onder de titel ‘Aanzet voor een theologie van evolutie’, waarvan op deze site in een nieuwsbericht melding werd gemaakt, iets vergelijkbaars doet.

Evolutie maakt schepping groter

Artikel

Adam of aap? Schepping of evolutie? De keuze lijkt onontkoombaar. De mens is ofwel de schepping van God, naar zijn beeld, ofwel het proces van toevallige veranderingen en gebeurtenissen. Als de dinosauriërs niet door de inslag van een asteroïde waren uitgestorven, was de mens nooit ontstaan, toch? Zo bezien sluit evolutie God als Schepper uit.

Schepping en evolutie: sluiten zij elkaar uit, of juist niet? Een bespreking van de verhouding tussen schepping en evolutie door hoogleraar genetica R.J. Berry.

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst