Nieuws

‘Er is geen enkele reden om te denken dat alleen strikte logica tot waarheid kan leiden,’ schrijft hoogleraar wiskunde Ronald Meester in een opinieartikel in Trouw. Hij pleit voor 'een completer wereld- en mensbeeld', ‘waarin het bedrijven van wetenschap een voornaam element is, maar waarin ruimte is voor kennis die op andere manieren te verkrijgen is.’

Nieuws

Onze overtuigingen bepalen in sterke mate wat we doen en laten. Toch hebben we er geen controle over: wat we geloven en wat we niet geloven lijkt grotendeels iets passiefs te zijn. In zijn proefschrift, dat hij op 2 maart aanstaande zal verdedigen aan de Universiteit Utrecht, beargumenteert filosoof Rik Peels dat we niettemin verantwoordelijk zijn voor onze overtuigingen, omdat we invloed op ze hebben.

Mevrouw A heeft een depressie. Alles is grijs. Niets geeft haar meer plezier. Ze heeft moeite om zich tot iets te zetten. Ze komt met moeite uit bed en zit overdag het liefst op de bank. Het leven trekt zich aan haar voorbij, ze kan zich moeilijk concentreren. Haar seksuele gevoelens zijn verdwenen. Haar geloof zegt haar weinig en wat ze in de kerk hoort is aan haar niet meer besteed.

God van de gaten of God van alles?

Opinie

Over geloof en wetenschap wordt op allerlei plaatsen nagedacht, zelfs in de gevangenis.

De rancuneuze burger

Agenda

24 januari 2012: De Rancuneuze burger. Debat over het heden en verleden van rancune.

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst