Paus Benedictus als Grieks filosoof

Rond de jaarwisseling ontstond weer eens rumoer om uitspraken van Paus Benedictus XVI. Hij zou zich onheus hebben uitgelaten over homoseksuelen en het homohuwelijk sterk hebben afgekeurd. Bij nader inzien bleek de Paus het vooral over het belang van een warm gezinsleven en de rol van mannen en vrouwen te hebben gehad. Het woord homoseksualiteit was niet eens gevallen. De felle kritiek leek voorbarig. In het dagblad Trouw verscheen zelfs een corrigerend hoofdartikel. End of story? Toch niet, want het verhaal van de Paus berust op een aanvechtbare opvatting over de normativiteit van de natuur, waarvan de wortels eerder bij Griekse filosofen dan in het Oude Testament gezocht moeten worden.

 

Nieuws

De faculteit Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Amsterdam  start per 1 januari 2013 met het onderzoeksproject ‘Science beyond Scientism’ en het Abraham Kuyper Center for Science and Religion. Het project onderzoekt of wetenschap de enige mogelijke manier is om kennis te verwerven. Het centrum organiseert publieke bijeenkomsten over de vraag of er grenzen zijn aan de wetenschap als het gaat om het begrijpen van onszelf en de wereld om ons heen. Het project en het nieuwe Abraham Kuyper Centre wordt mogelijk gemaakt met een subsidie van de Templeton World Charity Foundation van 2,4 miljoen euro.

Geest en stof

Incarnatie

De kerstdagen liggen al weer achter ons. Oud en nieuw staat voor de deur. Maar laten we voordat het nieuwe jaar begint nog eens terugblikken op het kerstfeest. We vierden dat God incarneerde in Jezus. Maar hoe is dat mogelijk? Welnu, als God een lichaamsloze geest is, dan is het denkbaar dat God een verbinding aanging met een stoffelijk lichaam. “Maar dat veronderstelt dat geest los van materie kan bestaan!”, zullen velen uitroepen, om daar onmiddellijk aan toe te voegen dat dit “een volstrekt achterhaalde opvatting” is. Is dit werkelijk het geval?

In 2011 verscheen het nieuwste boek van de Amerikaanse filosoof Alvin Plantinga Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and Naturalism.

 

Het zal iedereen die weleens heeft gediscussieerd over het bestaan van God bekend voorkomen, de heftigheid waarmee zo’n debat soms gevoerd wordt. De vraag naar het bestaan van God roept sterke emoties op. In een cultuur waarin God is doodverklaard, geldt alleen het spreken over God al als een gotspe. Nog erger is het als iemand met een argument of een bewijs voor het bestaan van God komt. Het presenteren van een Godsbewijs leidt tot onverholen vijandigheid en agressie. 

 

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst