Een Wereld voor Mensen

Pascal, Kierkegaard en James

Er bestaan ‘bewijzen’ die bedoeld zijn om de gelovige een hart onder de riem te steken- en niet zo zeer om het bestaan van God aan te tonen. Voorbeelden van deze ‘bewijzen’ zijn de ‘weddenschap’ van Blaise Pascal, de ‘omkering’ van Søren Kierkegaard en de ‘live-optie’ van William James. Deze filosofen betogen, met zoveel woorden, dat het niet nodig is om haarfijn aan te tonen dat God bestaat: de gelovige mag zich tevreden stellen met de gedachte dat het geloof in God zelf een groot goed is.

 

Dat geloof je alleen maar omdat…

De bekende neuroloog Oliver Sacks schreef ooit een fascinerend opstel over een man die zijn vrouw voor een hoed hield. We ontmoeten daarin een musicus die moeite heeft om alledaagse zaken zoals stoelen, gezichten en voeten te herkennen. Sacks vertelt hoe de man aan het einde van een consult het hoofd van zijn eigen vrouw vastpak en het als een hoed op zijn hoofd probeert te zetten! Hij bleek te lijden aan visuele agnosie als gevolg van een hersenbeschadiging.

 

Wetenschap voorbij Sciëntisme

Een berucht probleem in de filosofie gaat over de interactie tussen lichaam en geest. Hoe kunnen mentale toestanden, zoals overtuigingen, verlangens en intenties, ons tot fysiek handelen aanzetten?

 

Op deze website is het debat rondom het modaal-epistemisch argument voor het bestaan van God, het 'godsbewijs', van Emanuel Rutten regelmatig aan de orde gekomen. Ook in het kwartaaltijdschrift Radix van ForumC is er uitgebreid aandacht aan besteed. Die artikelen hebben we nu ook online beschikbaar gemaakt.

 

Paus Benedictus als Grieks filosoof

Rond de jaarwisseling ontstond weer eens rumoer om uitspraken van Paus Benedictus XVI. Hij zou zich onheus hebben uitgelaten over homoseksuelen en het homohuwelijk sterk hebben afgekeurd. Bij nader inzien bleek de Paus het vooral over het belang van een warm gezinsleven en de rol van mannen en vrouwen te hebben gehad. Het woord homoseksualiteit was niet eens gevallen. De felle kritiek leek voorbarig. In het dagblad Trouw verscheen zelfs een corrigerend hoofdartikel. End of story? Toch niet, want het verhaal van de Paus berust op een aanvechtbare opvatting over de normativiteit van de natuur, waarvan de wortels eerder bij Griekse filosofen dan in het Oude Testament gezocht moeten worden.

 

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst