Evolutie zou kunnen verdwijnen uit het nieuwe voorstellen aan de Turkse minister van Onderwijs, die verdere Islamisering van het onderwijs bevatten.

Evolutie en Gods karakter (deel 2)

Deel 2: Een paar reacties die (mij) niet overtuigen

 

In deel 1 van dit opiniestuk schetste ik het probleem. Aan de ene kant zien we in de wereld om ons heen een evolutionair proces dat al miljoenen jaren duurt en waarin de best aangepasten overleven en de zwakken en zieken vaak weggeselecteerd worden. Aan de andere kant geloven christenen in een God die juist consequent voor het zieke, zwakke en kwetsbare kiest, de God van het kruis. Waarom gebruikt deze God zo’n proces of waarom laat hij het toe? In dit tweede deel schets ik vijf antwoorden die mij niet overtuigen.

Evolutie en Gods karakter (deel 1)

Deel 1: Wat is het probleem?

 

God wordt in het christendom niet alleen als volkomen goed gezien, maar ook als iemand die consequent kiest voor het zwakke en kwetsbare, zoals weduwen en wezen. Dit is een rode draad in de Bijbel die uitmondt in de menswording van Christus: zijn geboorte in een voerbak, zijn leven onder de mensen en zijn dood aan een kruis. Het evolutionaire proces dat biologen ontdekt hebben en dat al vanaf het begin de ontwikkeling van het leven op aarde bepaalt is echter een kwestie van willekeurige mutatie en natuurlijke selectie: het sterke in de zin van de best aangepaste overleeft. Waarom heeft een God die consequent voor het zwakke kiest zo’n proces in werking gezet? Of misschien moeten we zeggen: waarom laat God zo’n proces toe? Staat dit niet haaks op wie God is?

Scheikundedocent Gerben de Jong schreef een scriptie over de moeite die leerlingen op zijn orthodox-christelijke school hebben met evolutie, vooral tijdens hun vervolgopleiding.

De Huffington Post publiceerde een open brief van deelnemers aan het Clergy Letter Project aan de nieuwe minister van Onderwijs in de VS, Betsy DeVos.

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst