Nieuws

De Belgische filosoof Ignaas Devisch haalt in De Standaard uit naar de in zijn ogen te gemakkelijke religiekritiek van zijn collega Maarten Boudry. Beide ‘kemphanen’ zijn verbonden aan de Universiteit Gent.

 

 

De Gebreken van het Atheïsme

Atheïsten zijn bedreven in het ondermijnen van religie, maar onbeholpen in het verdedigen van hun eigen visie. Wie alle religies met een brede zwaai van tafel veegt schept een levensbeschouwelijke leegte. Deze leegte kan de atheïst slechts opvangen door zich een stoere houding aan te meten. Hij vindt het, naar eigen zeggen, geen probleem dat het bestaan vergeefs is.- De atheïst is een naturalist, iemand die gelooft dat er niets is buiten het causale weefsel van de natuur.

 

Een religieuze overtuiging is ingebed in een levenshouding die niet te reduceren is tot een verzameling meningen, schrijft godsdienstfilosoof Taede Smedes vandaag in een opiniestuk in de Volkskrant.

Nieuws

Er bestaat een humanistische stroming die wetenschap als alternatief voor religie ziet. Maar, betoogt filosoof en atheïst Michael Ruse, deze stroming vertoont zelf religieuze trekjes.

 

Geloven in atheïsme

Opinie

Met enige regelmaat wordt er verhit gediscussieerd over de vraag of atheïsten ‘gelovig’ zijn of niet. Enerzijds vinden veel gelovigen dat het atheïsme zelf een soort van religie (geworden) is, en dit is niet  bepaald als compliment bedoeld. Frank Furedi heeft recentelijk bijvoorbeeld beweerd dat het hedendaagse atheïsme zich schuldig maakt aan precies die dingen die het de traditionele religies verwijt. Anderzijds stellen sommige atheïsten dat het juist de gelovigen zijn die zich schuldig maken aan ‘wat je zegt ben je zelf’-spelletjes. Zo klaagt de journalist Bart Schut in een recent opiniestuk in de Volkskrant dat gelovigen bewust proberen de discussie te vervuilen door atheïstische denkbeelden ‘naar hun niveau te degraderen.’

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst