Cors Visser

Cors Visser (1976) is directeur van ForumC. Hij promoveerde in 2013. Zijn promotieonderzoek ging over de houding van evangelicals (orthodox protestanten) ten opzichte van de civil society. Centraal staat de vraag ‘doet het geloof van mensen ertoe hoe ze in de samenleving staan'. Cors studeerde in Wageningen en Utrecht en combineerde daar planologie en bestuurskunde.

Annie M.G. Schmidt heeft wellicht meer invloed gehad dan Spinoza. Hoe dan ook: literatuur en verhalen hebben vaak grotere zeggingskracht dan wetenschap. In de literatuur komt opvallend vaak de grens tussen wetenschap en religie ter sprake.

“Als er niemand in God gelooft, dan wordt het een zooitje jongen” (9). Met deze zin begint het fascinerende boek van de socioloog Hans Boutellier. Het was Boutelliers vader die bovenstaande woorden sprak en daarmee een aanzet gaf tot de nieuwste pennenvrucht van zijn zoon. Kan een samenleving los van God functioneren of wordt het inderdaad een zooitje? Dat is de grote vraag waar dit boek antwoord op wil geven.

Filmpje, Jehova’s getuigen en homo’s: en weer was een relletje geboren. Heeft seks de plek van geloof in genomen? Op het eerste oog wellicht een gekke vraag, maar zoals wel vaker: gekke vragen leveren soms mooie inzichten op. In dit geval een inzicht dat ons beter helpt begrijpen waarom maatschappelijke en politieke discussies over religie en seksualiteit zo moeizaam verlopen.

Uit een casestudie onder Palestijnse jongeren, blijkt dat als ze denken aan Allah minder geneigd zijn geweld te gebruiken.

Zo af en toe klinkt het in christelijke kring: de EO begeeft zich op het hellende vlak. Het evangelie verdwijnt achter de kijkcijfers. Eind oktober was het nota bene Elsevier die de noodklok luidde over het morele verval van de omroep. Onder de titel ‘Oh, oh, EO’ stelt Nikki Sterkenburg dat het heilige principe van de EO de gunst van de kijker is. Alles is geoorloofd zolang er een “sausje van naastenliefde” overheen gaat.

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst