Wetenschap en geloof: licht en duisternis?

Vaak wordt de relatie tussen geloof en wetenschap beschreven in termen van conflict of oorlog. De geschiedenis lijkt dit te ondersteunen. Toont deze immers niet een aaneenschakeling van conflicten tussen geloof enerzijds en wetenschap anderzijds?

 

In dit artikel zet prof. Rienk Vermij uiteen dat de geschiedenis voor deze 'oorlogsthese' geen grond biedt. Geloof en wetenschap werden in het verleden juist vaak als complementair gezien en waren in voortdurende wisselwerking met elkaar. Het waren niet zozeer geloof en wetenschap als zodanig die elkaar soms niet verdroegen, maar mensen die in naam daarvan spraken, en specifieke belangen hadden.

Eeuwenlang was de overtuiging van veel natuuronderzoekers dat Gods Woord, de bijbel, en zijn schepping, de natuur elkaar niet kunnen tegenspreken.  Deze twee 'openbaringen' vullen elkaar juist aan en versterkten elkaar. Maar dit idee sloeg in de tweede helft van de negentiende eeuw om in zijn tegendeel: geloof en wetenschap werden nu als tegengestelde krachten gezien, die 'in oorlog' met elkaar waren. Het waren  specifieke maatschappelijke omstandigheden uit die tijd, die mensen ertoe brachten de geschiedenis vanuit dit conflict-perspectief te gaan bekijken.

 

Uitgebreid zoeken

Categorie
Tag
Auteur
Tekst

Laatste reacties

 • Ronald

  Ik zeg toch nergens hoe het heelal ontstaan is.  Ik zeg alleen dat degenen die  op basis van natuurkundige kennis  het  beter... 18-07-2019 15:31
 • Wim de Rooij, Eindhoven zei Naar deze reactie >>>
  Hallo Ramon.

  Wat kan ik met jouw laatste verhaaltje? Ik vraag aan je: hoe weet je wat god's woord is, dus ik vraag om argumenten. Jij geeft... 18-07-2019 15:30
 • Gilbert Knuyt zei Naar deze reactie >>>
  Beste Jac Vaes (18-07-2019 12:39),


  Je schrijft : "Dat God overduidelijk bestaat kan niet anders dan een geloofsuitspraak zijn. ..."  Mijn... 18-07-2019 15:26
 • Ronald V. zei Naar deze reactie >>>
  Aan Lieven 

  Ik kan niet voor Rutten spreken. Maar misschien wil Rutten ons slechts op de hoogte houden van zijn work in progress, zijn... 18-07-2019 15:25
 • Ronald V. zei Naar deze reactie >>>
  Hoe het heelal is gestart, André? 

  Het hele, godganse heelal? Of gaat het om ons universum, ons deeltje in een wellicht oneindig heelal... 18-07-2019 15:18
 • Wim, Gods geïnspireerde Woord die door middel van profetie het eind van het begin verklaart. Door de Heilige Geest geïnspireerd en... 18-07-2019 14:58