11 maart 2024 / 

Ideeën over geloof en wetenschap van invloed op behandeling psychische klachten

Religieuze Afro-Amerikanen die een strikte scheiding zien tussen geloof en wetenschap zijn geneigd om biologische verklaringen en behandelingen voor psychische klachten af te wijzen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek.

In dit onderzoek, onder leiding van Elaine Howard Ecklund, hoogleraar sociologie aan de Rice University, is gekeken naar de rol die religie speelt bij omgang met psychische klachten. Het was al bekend dat bepaalde etnische groepen, zoals Afro-Amerikanen en Hispanics, minder vaak medische hulp zoeken bij dit soort klachten. Zij zoeken de oplossing vaker bij hun religieuze leiders.

‘Test van God’

Zwarte Amerikanen zijn gemiddeld religieuzer dan witte landgenoten, maar hebben ook vaker de overtuiging dat God ingrijpt op aarde en dat religie belangrijk is als ondersteuning bij problemen. Dit houdt deze en andere minderheidsgroepen soms weg van medische professionals. Daarnaast speelt ook mee dat er in de VS een lange geschiedenis is van ongeoorloofde medische experimenten en slechte medische behandeling bij zwarte Amerikanen.

Het resultaat is dat minderheidsgroepen vaker sceptisch staan tegenover wetenschap, en psychische problemen vaker zien als een ‘test van God’ of het gevolg van ‘bezetenheid door boze geesten’. Maar tijdens de corona-pandemie uitte het zich ook regelmatig in wantrouwen naar corona vaccins. Daarnaast zijn er binnen deze groepen twijfels over de morele effecten van wetenschap, bijvoorbeeld op het terrein van evolutie en sociale kwesties.

Scheidslijn

Het nieuwe onderzoek laat zien dat de ideeën van mensen uit deze minderheidsgroepen over medische behandelingen voor psychische klachten sterk afhangen van hun kijk op de relatie tussen geloof en wetenschap. Degenen die een scherpe scheidslijn trekken tussen geloof en wetenschap wijzen vaker een biologische verklaring van psychische problemen af, terwijl personen die vinden dat geloof en wetenschap elkaar aanvullen vaker biologische en sociale verklaringen voor die problemen accepteren.

De onderzoekers concluderen dat de zwarte respondenten in hun onderzoek religieuze verklaringen zoeken voor psychische problemen omdat ze vinden dat er te veel vertrouwen wordt gesteld in wetenschap. Het resultaat onderstreept dat ideeën over de verhouding tussen geloof en wetenschap belangrijk zijn om etnische verschillen in de kijk op psychische klachten te verklaren.

Bronnen: persbericht Rice University en artikel The Intersections among Race, Religion, and Science in Explaining Mental Health Conditions in Socius: Sociological Research for a Dynamic World, 7 februari 2024.